สุขภาวะ

“สุขภาวะที่ปลายทางชีวิต”

“สุขภาวะที่ปลายทางชีวิต” พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เขียนให้โพสต์ทูเดย์ ประจำวันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ การเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ นอกจากยังความโศกเศร้าอาดูรที่แผ่ซึมไปทุกอณูของแผ่นดิน