สุพรรณบุรี

อารยธรรมอู่ทอง เมืองโบราณใต้พิภพ | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 6/2566)

เครือข่ายชุมชนและประชาคมวิชาการที่สุพรรณบุรี ได้เล่าให้ฟังว่ามีเมืองโบราณอู่ทองถูกฝั่งอยู่ใต้ผืนดินที่ชุมชนอยู่อาศัย เนื่องจากดินตะกอนและการตั้งถิ่นฐานที่ทับซ้อนกันมาหลายพันปี ชาวบ้านขุดลงไปพบสิ่งของเครื่องใช้และโบราณวัตถุมากมาย 


“ทรงดำสามดอน เรียบง่ายใกล้หลักธรรม” | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 5/2566)

เมื่อปลายปีที่แล้ว คณะทำงานการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ได้ลงพื้นที่บ้านดอนมะนาว บ้านดอนมะเกลือ และบ้านดอน อำเภออู่ทอง ถิ่นวัฒนธรรมไทยทรงดำของจังหวัดสุพรรณบุรี ไปเยี่ยมชมและศึกษาชุมชนท้องถิ่นในมิติวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชุมชนที่นั่น 


” โรงพยาบาลอู่ทอง ฐานพัฒนาเมืองสมุนไพร ” รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 132)

สุพรรณบุรีมีวิสัยทัศน์การพัฒนาปี 2566 – 2570 สู่การเป็นจังหวัดเกษตรกรรมยั่งยืน เศรษฐกิจเข้มแข็ง คุณภาพชีวิตดี สังคมมีสุข


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 74) “ครม.ชุมชน แก้จนดอนศาลเจ้า”

พิกัดที่ตั้ง ชุมชนบ้านดอนศาลเจ้า ตำบลบ่อสุพรรณ เป็นตำบลชายแดนของอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ในเขตรอยต่ออำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี