ส.ว.

ส.ว.พลเดช ปิ่นประทีป กับรายการมองรัฐสภา ประเด็น : ส.ว.ร่วมสานต่อการปฏิรูปสาธารณสุข

ส.ว.พลเดช ปิ่นประทีป กับรายการมองรัฐสภา ประเด็น : ส.ว.ร่วมสานต่อการปฏิรูปสาธารณสุข เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา