หมอพลเดช

ยุทธศาสตร์ปฏิรูประบบสาธารณสุข (1) “แยกชัดบทบาท เพิ่มประสิทธิภาพ ตรวจสอบถ่วงดุลจริง”

งานสาธารณสุขเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชน ทุกวันนี้มีปัญหาที่กระทบต่อความสุขของสาธารณะปรากฏตัวอย่างมากมาย ทั้งที่สะสมอยู่เดิมและที่ผุดขึ้นใหม่ จนอำนาจการควบคุมของภาครัฐตามไม่ทัน


เสาหลักสร้างชาติ | คุยกับเลขาธิการ(23)

รัสเซียเป็นมหามิตรของไทยมายาวนาน เป็นมหาอำนาจที่มีส่วนช่วยให้เรารอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษและฝรั่งเศสในสมัยรัชกาลที่ 5 และกำลังจะเป็นเจ้าภาพจัดฟุตบอลโลก 2018


ท่องเที่ยวรัสเซีย ไปกับครอบครัว : สัมผัสปัจจุบัน ค้นคว้าอดีต จักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่

ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2561 หลังจากรับเชิญไปแสดงปาฐกถาเกียรติยศ อารี วัลยะเสวี ครั้งที่ 31 ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ในวันที่ 3 แล้ว ผมแอบไปพักร้อน ท่องเที่ยวกับครอบครัว ไปที่มอสโกและเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ระหว่างวันที่ 5-15 พฤษภาคม จึงมีโอกาสได้ศึกษาภูมิประเทศ บ้านเมือง และผู้คนของเขาบ้างแบบผิวเผินมาก


การปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ภาคประชาชน

บัดนี้แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ได้ผ่านกระบวนการจัดทำและพิจารณา ตามลำดับขั้นตอน จนออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแล้ว เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561


อิหร่านลุย สร้างสมัชชาสุขภาพสี่ระดับ | คุยกับเลขาธิการ (20)

ระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคมที่ผ่านมา ผมมีโอกาสร่วมคณะกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ไปเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขไทย กับกระทรวงสุขภาพและการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ แห่งประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านคุยกับเลขาธิการ (19) “สมัชชาสุขภาพ กับ การปฏิรูปประเทศ”

หลังจากที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบด้านยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ได้เชิญเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและเลขาธิการสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปหารือพร้อมกัน ถึงปัญหาสถานการณ์กระแสสังคมที่อ่อนล้าต่อขั้นตอน-กระบวนการปฏิรูปประเทศอันยืดเยื้อ (Reform Fatigue)


ปฏิรูปสาธารณสุข ต้องใช้ทุกฐานทุนในสังคมไปแก้ปัญหาให้ประชาชน

ระบบสุขภาพ (Health System) เป็นระบบใหญ่ ที่มีความหมายครอบคลุมไปถึงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตในมิติต่างๆ อย่างที่เรียกว่า Health in All Policies หรือ ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ชูประเด็นขึ้นมาและประเทศไทยก็สามารถขับเคลื่อนได้อย่างโดดเด่นอยู่ในระดับแนวหน้า


ทิศทางการปฏิรูปประเทศ กับความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

พลเดช  ปิ่นประทีป / 20 มกราคม 2561   เป็นที่รับรู้รับทราบกันโดยทั่วไปว่า ปัจจุบันการปฏิรูปประเทศไทยที่ก่อตัวมาอย่างต่อเนื่องในช่วงสิบปีกำลังอยู่ในกระแสสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรัฐบาล


ผลงานรางวัลสิปปนนท์ เกตุทัต ในทศวรรษที่สองของลูกโลกสีเขียว

พลเดช  ปิ่นประทีป / 19 มกราคม 2561 เมื่อการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณารางวัลลูกโลกสีเขียวผ่านไปได้ 6-7 ปี เริ่มสังเกตุพบว่าผลงานชุมชนที่เคยได้รับรางวัลไปแล้ว บางแห่งยังคง


ดูแลผู้ยากลำบากให้ยั่งยืน ด้วยกระบวนการชุมชนและพลังอาสาประชารัฐท้องถิ่น

พลเดช  ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เขียนให้โพสต์ทูเดย์ / พุธที่  3 มกราคม 2561