อุดรธานี

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 33) “กองทุนสามัคคีตุ้มโฮม แก้จนที่อุดรธานี”

ตั้งอยู่ บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 3 และบ้านแสงอร่าม หมู่ที่ 11 ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี