อู่ทอง

อารยธรรมอู่ทอง เมืองโบราณใต้พิภพ | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 6/2566)

เครือข่ายชุมชนและประชาคมวิชาการที่สุพรรณบุรี ได้เล่าให้ฟังว่ามีเมืองโบราณอู่ทองถูกฝั่งอยู่ใต้ผืนดินที่ชุมชนอยู่อาศัย เนื่องจากดินตะกอนและการตั้งถิ่นฐานที่ทับซ้อนกันมาหลายพันปี ชาวบ้านขุดลงไปพบสิ่งของเครื่องใช้และโบราณวัตถุมากมาย