เยาวชน


ด้วยรัก และอุดมการณ์ : บทบาทเยาวชนกับการทำงานพัฒนาบนพื้นที่ความขัดแย้ง

เมื่อย้อนนึกถึง ท่ีมา ความบันดาลใจที่ทําให้เยาวชนบางคนตัดสินใจ เดินบนเส้นทางงานพัฒนา แม้ในพื้นที่ท่ีได้ชื่อว่ามีความขัดแย้งและความรุนแรงสูง ไม่ว่าด้วยเพราะ ใจรัก การนึกถึงคนอื่น นึกถึงวันหน้า ต้องการสร้างพื้นที่ และเปิดโอกาสให้คนอื่นได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน…