เลบานอน

สาธารณรัฐเลบานอน : ถิ่นฐานรกรากชาวฟีนีเชียน ตอนที่ 13 เที่ยวหุบเขาวาดีคาดิชา (ตอนจบ)

บันทึกการเรียนรู้โดย พลเดช ปิ่นประทีป ยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกของประเทศเลบานอนทั้งสิ้น 5 แหล่ง ได้แก่ อันจาร์ บาลเบ็ค บิบลอส ไทร์ และคาดิสชา


สาธารณรัฐเลบานอน : ถิ่นฐานรกรากชาวฟีนีเชียน ตอนที่ 12 สนซีดาร์อันศักดิ์สิทธิ์

บันทึกการเรียนรู้โดย พลเดช ปิ่นประทีป ต้นสนซีดาร์แห่งเลบานอน (Cedrus libani) เรื่องราวเกี่ยวกับไม้สนซีดาร์ ปรากฏอยู่มากมายหลายที่ในพระธรรมคัมภีร์ทางคริสต์ศาสนา เพราะไม้สนซีดาร์เป็นไม้ที่ กษัตริย์โซโลมอนทรงใช้ในการสร้างพระวิหาร บ้างก็ใช้เป็นเชิงเปรียบเทียบ


สาธารณรัฐเลบานอน : ถิ่นฐานรกรากชาวฟีนีเชียน ตอนที่ 11 เที่ยวเมืองไซดอน

บันทึกการเรียนรู้โดย พลเดช ปิ่นประทีป ไซดอน (Sidon) เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศเลบานอน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ บนชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน กึ่งกลางระหว่างเมืองไทร์ทางใต้กับเบรุตทางเหนือ ห่างจากสองเมืองราว 40 กิโลเมตร


สาธารณรัฐเลบานอน : ถิ่นฐานรกรากชาวฟีนีเชียน ตอนที่ 10 เที่ยวเมืองไทร์

บันทึกการเรียนรู้โดย พลเดช ปิ่นประทีป คณะของเราออกเดินทางสู่ เมืองไทร์ (Tyre) เมืองท่าสำคัญของชาวฟีนีเซียน โดยส่วนตัว ผู้เขียนเองมีความสนใจเมืองนี้เป็นพิเศษ น่าจะเป็นเรื่องที่ตั้งใจมาดูมากที่สุดในเที่ยวนี้เลยก็ว่าได้


สาธารณรัฐเลบานอน : ถิ่นฐานรกรากชาวฟีนีเชียน ตอนที่ 9 บาลเบ็ค

บันทึกการเรียนรู้โดย พลเดช ปิ่นประทีป คณะของเราเดินทางข้ามเขาเลบานอน เพื่อเข้าสู่เมืองบาลเบ็ค (Baalbek)   ที่นี่มีศาสนสถานของโรมันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศเลบานอน


สาธารณรัฐเลบานอน : ถิ่นฐานรกรากชาวฟีนีเชียน ตอนที่ 8 ย่ำเมืองเบรุต

บันทึกการเรียนรู้โดย พลเดช ปิ่นประทีป เราได้ไปเดินเที่ยวชมย่านใจกลางเมืองเบรุต (Beirut) ซึ่งกำลังได้รับการบูรณะฟื้นฟูให้งดงามเหมือนดั่งเดิม


สาธารณรัฐเลบานอน : ถิ่นฐานรกรากชาวฟีนีเชียน ตอนที่ 7 เที่ยวถ้ำและโบสถ์ในหุบเขาคาดิสชา

บันทึกการเรียนรู้โดย พลเดช ปิ่นประทีป หุบเขาคาดิซา คณะได้เดินทางตามทางหลวงที่เลียบชายฝั่งทะเล ผ่านเมืองเชคก้า (Chekka) ระหว่างทางได้ชมความงามของภูมิทัศน์ภูเขาที่สวยที่สุดในเลบานอน ข้ามเทือกเขาลิบานเข้าสู่หุบเขาคาดิซา (Kadisha Valley) ซึ่งบางครั้งเรียกว่า “หุบเขาศักดิ์สิทธิ์ วาดีคาดิซา”


สาธารณรัฐเลบานอน : ถิ่นฐานรกรากชาวฟีนีเชียน ตอนที่ 6 สงครามครูเสด

บันทึกการเรียนรู้โดย พลเดช ปิ่นประทีป เนื่องจากเลบานอนเป็นพื้นที่สมรภูมิสำคัญส่วนหนึ่งของสงครามครูเสด ที่รบพุ่งแย่งชิงดินแดนศักดิ์สิทธิ์กันระหว่างชาวคริสต์กับชาวมุสลิม เมืองโบราณที่เราไปเที่ยวหลายแห่งในคราวนี้ ล้วนมีร่องรอยและประวัติศาสตร์เรื่องราวที่เกี่ยวพันธ์กับสงครามครูเสด


สาธารณรัฐเลบานอน : ถิ่นฐานรกรากชาวฟีนีเชียน ตอนที่ 5 เที่ยวชมโบราณสถาน

บันทึกการเรียนรู้โดย พลเดช ปิ่นประทีป อนุสารีย์พระแม่มารี  The Shrine of Our Lady of Lebanon คณะของเราเลาะริมฝั่งทะเล เหนือขึ้นไปจากเมืองเบรุต มาถึงบริเวณอ่าวโจนิส ที่นั่นมีอนุสาวรีย์พระแม่มารีขนาดใหญ่ ทำจากสำริด ทาสีขาว สูง 8.5 เมตร หนักกว่า 13 ตัน ตั้งอยู่บนยอดเขาฮาริสสา (Harissa)…


สาธารณรัฐเลบานอน : ถิ่นฐานรกรากชาวฟีนีเชียน ตอนที่ 4 เมืองเก่าแก่ของโลก

บันทึกการเรียนรู้โดย พลเดช ปิ่นประทีป เมื่อมาเที่ยวเมืองเก่าแก่ของโลก บันทึกการเรียนรู้ฉบับนี้จึงขอนำข้อมูลจากกูเกิ้ล ทีได้มีผู้รวบรวมข้อมูลเมืองเก่าแก่ทั่วโลกเอาไว้ มาเสริมเอาไว้ในที่นี้ด้วย


สาธารณรัฐเลบานอน : ถิ่นฐานรกรากชาวฟีนีเชียน ตอนที่ 3 สงครามบนแผ่นดินเลบานอน

บันทึกการเรียนรู้โดย พลเดช ปิ่นประทีป แม้ไม่นับการถูกรุกรานและเข้ามายึดครองโดยมหาอำนาจจักรวรรดินิยมในยุคสมัยต่างๆแล้ว แผ่นดินเลบานอนเองก็มีสงครามเกิดขึ้นภายในมาอย่างยาวนานจนถึงยุคสมัยอันใกล้


สาธารณรัฐเลบานอน : ถิ่นฐานรกรากชาวฟีนีเชียน ตอนที่ 2 อารยธรรมฟีนีเชียน

บันทึกการเรียนรู้โดย พลเดช ปิ่นประทีป ผืนแผ่นดินเลบานอน เป็นที่ตั้งถิ่นฐานหลักของชาวฟินีเชียนโบราณ (Phoenecian) อารยธรรมฟินีเชียนที่เคยยิ่งใหญ่มากในอดีตก็เกิดจากที่บริเวณนี้ นักประวัติศาสตร์โลกจึงถือว่าที่นี่ เลบานอน นับเป็น 1 ใน 15 แห่งที่มีสถานะเป็นอู่อารยธรรมของมนุษยชาติ (cradle of humanity)