เวียงสา

การเก็บข้อมูลความเสียหายทางการเกษตรและมุมมองในการจัดตั้งกองทุน บ้านดอนไชย

การเก็บข้อมูลความเสียหายทางการเกษตรและมุมมองในการจัดตั้งกองทุน ภายใต้โครงการ “เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติโดยชุมชน”  บ้านดอนไชย หมู่7 ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  ระหว่างวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 


ระบบแผนที่ออนไลน์เพื่อการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติน้ำท่วม-ดินโคลนถล่มระดับพื้นที่ จังหวัดน่าน [Nan Flood AB-DRM]

ดำเนินการโดย ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่