เสียงแคน

“มรดกโลก เสียงแคนสองฝั่งโขง” รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 143)

แคน พิณ ซอ โหวด เป็นดนตรีพื้นบ้าน หมอแคน หมอลำ เป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นเมืองของพี่น้องชาวไทยและชาวลาวที่อยู่ริมแม่น้ำโขงทั้งสองฟากฝั่ง