แก้ความยากจน
รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 74) “ครม.ชุมชน แก้จนดอนศาลเจ้า”

พิกัดที่ตั้ง ชุมชนบ้านดอนศาลเจ้า ตำบลบ่อสุพรรณ เป็นตำบลชายแดนของอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ในเขตรอยต่ออำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี