แก้จน

พุ่งเป้าแก้จน ครบห่วงโซ่การจัดการ | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 163)

เพื่อนำไปสู่การออกแบบวางแผนในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการเอาชนะความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำแบบพุ่งเป้าสำหรับรัฐบาล พรรคการเมือง และสาธารณชนต่อไป