แผนปฏิรูปประเทศ

“สรุปภาพรวมแผนการปฏิรูปประเทศ” ตอนที่ 2

รายการวุฒิสภา รายสัปดาห์ประจำวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา เวลา 13.05 – 14.00 น. ร่วมพูดคุยสนทนากับ


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 106) “ปฏิรูปต่อไป สาธารณสุขไทย”

ระบบสาธารณสุขไทยมีการพัฒนาก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเรื่อยมา นับตั้งแต่ ร.5 ทรงจัดตั้ง รพ.ศิริราช เป็นจุดเริ่มระบบการแพทย์สมัยใหม่เมื่อ 130 ปีก่อน


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 105) “ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประชาชน”

การขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา ทำให้รายได้ต่อหัวของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่า 10 เท่า ในขณะเดียวกันจำนวนประชากรที่ขึ้นเป็น 67 ล้านคน ได้ส่งผลและกดดันต่อการใช้ทรัพยากร ทำให้เสื่อมโทรมและก่อมลภาวะมากขึ้น


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 104) “กระบวนการยุติธรรม ที่ประชาชนอยากเห็น”

กระบวนการยุติธรรม หมายถึง วิธีดำเนินการให้ความคุ้มครอง สิทธิเสรีภาพ และให้ความเป็นธรรมในทางกฎหมายแก่บุคคล