โรงเรียนมีชัย

การศึกษาแก้จน สร้างพลเมืองคุณภาพ | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 164)

คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนฯ วุฒิสภา ได้พิจารณากรณีศึกษานวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของเครือข่ายโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา 4 แห่ง เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน


(MOU) ปฏิญญาความร่วมมือเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ

จัดโดย คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำร่วมกับ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน และมูลนิธิพัฒนาประชาสังคม


“ แม่พิมพ์โรงเรียนร่วมพัฒนา ” รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 129)

โรงเรียนมีชัยพัฒนา หรือที่ชาวต่างชาติรู้จักกันในชื่อ Bamboo School ตั้งอยู่ที่อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโรงเรียนทางเลือกในเครือของมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 112) “มีชัย วีระไวทยะ นักปฏิรูปตัวจริงเสียงจริง”

ในคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา  เราเห็นความสำคัญของระบบการศึกษา


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 111) “โรงเรียนมีชัยพัฒนา ปฏิรูปการศึกษาจากฐานล่าง”

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา นำโดยประธาน รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ ได้ไปเยี่ยมคุณมีชัย วีระไวทยะและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนมีชัยพัฒนาและเครือข่ายในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาที่ท่านรับผิดชอบ