การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการช.ช.ต. ครั้งที่ 3

pdf icon วาระการประชุมกก.ที่ปรึกษา ครั้งที่ 3

pdf icon การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการช.ช.ต. ครั้งที่ 3
วันพฤหัสที่ 12 มีนาคม 2558
เวลา 9.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 32 อาคารทิปโก้
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

pdf icon รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา ครั้งที่ 3

pdf icon ใบลงทะเบียนประชุม PAC ครั้งที่ 3

Be the first to comment on "การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการช.ช.ต. ครั้งที่ 3"

Leave a comment

Your email address will not be published.