ข่าวประชาสัมพันธ์

งบประมาณรับ-จ่ายของ มูลนิธิ/สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ในยุคเลขาธิการ/ประธาน พลเดช ปิ่นประทีป (ปี 2541-2560)

สรุปผลงานด้านการเงินขององค์กร  1.ช่วง CIDA 8 ปี (2533-2541) ผอ.เสน่ห์ จามริก / ลธก.เอนก นาคะบุตร

Read Moreค่ายนักเขียนริมหาดตะโละสะมิแล

  “ผมชอบเขียน ตอนเรียนก็จดละเอียด วิชาที่บรรยายผมตอบได้หมด เมื่อมาเป็นงานเขียนก็ไม่ยากเพราะชอบเขียนบรรยายเรื่องต่างๆ อยู่แล้ว” อัดนัน แวยี นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี บอกถึงความชอบในการเขียน เมื่อได้มาร่วมในค่ายนักเขียนชุมชนต้นแบบ ณ หาดตะโละสะมิแล ทำให้เขาได้ค้นพบความเป็นไปของชุมชนและกลั่นความรู้สึกมาเป็นงานเขียนในรูปแบบของตัวเอง   ริมหาดตะโละสะมิแล เด็กๆ กำลังจดจ่อทำสันและทำปก “สมุดทำมือ” เวลาผ่านไปเด็กๆ ยังจดจ่อที่เดิม…………..