ข่าวประชาสัมพันธ์

สานพลังชุมชน รับมือโควิด (2) “สุขอนามัย ระเบียบวินัยสังคม”

27 มีนาคม 2563 ถึง พี่น้องเครือข่ายศูนย์ประสานงานภาคีการพัฒนาจังหวัด ทุกพื้นที่ 1. วันแรกที่รัฐบาลเริ่มบังคับใช้ พรก.ฉุกเฉิน เพื่อรับมือกับวิกฤติการณ์โควิด-19 มีมาตรการรูปธรรมในด้านต่างๆ ประกาศออกมากมาย พวกเราควรติดตาม ดูเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องก็พอ ต่อไปคงมีออกมาเพิ่มเป็นรายวัน เพราะสถานการณ์การระบาดทั่วโลก (นอกประเทศจีน) ยังคงพุ่งทะยานไม่หยุด จากจุดตั้งต้น ผู้ป่วยสะสม 1 แสนคนแรกการระบาดใช้เวลา 67 วัน ต่อมาแสนที่…

Read More

รับสมัครเจ้าหน้าที่

  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่งผู้ประสานงานกองทุนประชาสังคมจำนวน 1 ตำแหน่ง โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ (ช.ช.ต.)