CSDI Blog

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 69) “แก้ยากจนแบบพุ่งเป้า ด้วยภูมิปัญญาไทย”

เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศจีนที่เพิ่งประกาศความสำเร็จในการขจัดความยากจนทั่วประเทศเมื่อต้นปีที่ผ่านมา

Read More

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 60) ” ฐานประชาธิปไตยชุมชน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก “

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย)  มี 10 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดชุมพร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จังหวัดพัทลุง  จังหวัดสงขลา  จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 59) ” ฐานประชาธิปไตยชุมชน ภาคตะวันออก “

ภาคตะวันออก มี 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง  และจังหวัดสระแก้ว


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 58) “ฐานประชาธิปไตยชุมชน ภาคกลาง”

ภาคกลางในส่วนที่อยู่ตอนกลางและตะวันตก เมื่อแยกส่วนที่เป็นภาคตะวันออกและปริมณฑลกรุงเทพฯ ออกไปต่างหาก