สำนักงานสมาชิกวุฒิสภา นพ.พลเดช ปิ่นประทีป

ebook ปฏิรูปการเมืองโดยประชาชน ก้าวข้ามความแตกแยก สู่การเมืองวิถีใหม่

ปฏิรูปการเมืองโดยประชาชน ก้าวข้ามความแตกแยก สู่การเมืองวิถีใหม่ โดยคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้คณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา

Read Moreมอบเอกสารรายชื่อ 77 จังหวัด 111 คน เสนอ ส.ว.พลเดช แต่งตั้งเครือข่ายคณะทำงานฯ 77 จังหวัด เพื่อขับเคลื่อนงาน “การเมืองวิถีใหม่”

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายบรรหาร บุญเขต ประธานคณะทำงานประชาธิปไตยการเมืองวิถีใหม่ ในคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา