สำนักงานสมาชิกวุฒิสภา นพ.พลเดช ปิ่นประทีป

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 62) “ฐานประชาธิปไตยชุมชน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล”

พื้นที่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มี 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกรุงเทพมหานคร  จังหวัดนครปฐม  จังหวัดนนทบุรี  จังหวัดปทุมธานี  จังหวัดสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรสงคราม  และจังหวัดสมุทรสาคร

Read More


ผลงานสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ในยุคเลขาธิการพลเดช ปิ่นประทีป (พ.ศ. 2541-2561)

ผลงานสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ในยุคเลขาธิการพลเดช ปิ่นประทีป (พ.ศ. 2541-2561)


ร่วมสร้างการเมืองวิถีใหม่ (6) “สรรค์สร้างการเมืองวิถีใหม่”

ถึงพี่น้องเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นและภาคประชาสังคม เมื่อพูดถึง “การเมืองวิถีเก่า” โดยทั่วไปเรามักหมายถึงสภาพการเมืองในปัจจุบันที่กำลังวิกฤติ รวมไปถึงการเมืองในอดีตที่สะสมปัญหากันมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยมีจินตนาการว่าจะต้องพยายามก้าวข้ามไปสู่วิถีการเมืองแบบใหม่ที่ดีกว่าให้จงได้.