สำนักงานสมาชิกวุฒิสภา นพ.พลเดช ปิ่นประทีป

“สรุปภาพรวมแผนการปฏิรูปประเทศ” ตอนที่ 2

รายการวุฒิสภา รายสัปดาห์ประจำวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา เวลา 13.05 – 14.00 น. ร่วมพูดคุยสนทนากับ

Read More

“ แม่ข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนาแบบเต็มพื้นที่ ” โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 จ.เชียงราย

ที่จังหวัดเชียงราย คณะกรรมาธิการมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project)


[E-book] หนังสือรายงานประชาชน 2563-2564

ก่อนเข้ามาทำหน้าที่เป็นสมาชิกวุฒิสภา ผู้เขียนมีความสนใจและมีส่วนเข้าร่วมผลักดันการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติมาอย่างต่อเนื่องในหลายสถานะ หลายบทบาทหน้าที่


จาก “เผด็จการทหาร” สู่ “ประชาธิปไตยสากล” ในเกาหลีใต้

ทิพย์พาพร ตันติสุนทร, 15 มิถุนายน 2559 *เคยนำเสนอต่อคณะกรรมาธิการการปัญหาความยากจนฯ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (ส.ว.) หมายเลข 311 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา