ผู้ประสานงานพื้นที่พบผวจ.ยะลาและนายอำเภอรามัน

      เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2558 นางสาวมาเรียม ชัยสันทนะ ผู้จัดการแผนงานกองทุนพัฒนาชุมชน โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ ระยะขยาย(ช.ช.ต.) พร้อมผู้ประสานงาน อ.รามัน จ.ยะลา เข้าพบ พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอรามัน ณ ที่ว่าการอำเภอรามัน จ.ยะลา และ ผู้ประสานงาน จ.ยะลา(อ.รามันและอ.กรงปินัง) เข้าพบ นายสามารถ วราดิศัย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ณ ศาลากลาง จ.ยะลา เพื่อแนะนำโครงการและผู้ประสานงาน รวมทั้งแนวทางการทำงานของโครงการฯ อันนำไปสู่ความร่วมมือต่อกัน

11

22

Be the first to comment on "ผู้ประสานงานพื้นที่พบผวจ.ยะลาและนายอำเภอรามัน"

Leave a comment

Your email address will not be published.