[เอกสารประกอบ] การแลกเปลี่ยนเสวนาเพื่อกำหนดทางเดินยุทธศาสตร์ “อนาคต ไทสกล”

วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร

*กดที่รูปภาพเพื่อทำการ download ไฟล์ PDF

http://csdi.or.th/wp-content/uploads/2018/09/ด้านป่าไม้-นิ่ง-2-re.pdf