ร่วมสร้างการเมืองวิถีใหม่ร่วมสร้างการเมืองวิถีใหม่ (6) “สรรค์สร้างการเมืองวิถีใหม่”

ถึงพี่น้องเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นและภาคประชาสังคม เมื่อพูดถึง “การเมืองวิถีเก่า” โดยทั่วไปเรามักหมายถึงสภาพการเมืองในปัจจุบันที่กำลังวิกฤติ รวมไปถึงการเมืองในอดีตที่สะสมปัญหากันมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยมีจินตนาการว่าจะต้องพยายามก้าวข้ามไปสู่วิถีการเมืองแบบใหม่ที่ดีกว่าให้จงได้.