MOU

(MOU) ปฏิญญาความร่วมมือเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ

จัดโดย คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำร่วมกับ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน และมูลนิธิพัฒนาประชาสังคม