“หมอประเวศ” ชี้บ้านเมืองมีปัญหาเพราะคนรับข้อมูลไม่รู้จักวิเคราะห์

“หมอประเวศ” ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองขณะนี้ มาจากคนรับข้อมูลไม่รู้จักคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นบ่อเกิดสังคมแตกแยก เตรียมปาฐกถา “นายกฯ คนต่อไปควรจะมีหลักปฏิบัติ 10 ประการอย่างไร”  3 ก.ย.นี้ ซึ่งจะมีคำตอบแนวทางแก้ปัญหาให้กับบ้านเมืองด้วย พร้อมเสนอหลัก 10 กระบวนการสร้างปัญญาให้เด็กไทยรุ่นใหม่

“หมอประเวศ” ชี้บ้านเมืองมีปัญหาเพราะคนรับข้อมูลไม่รู้จักวิเคราะห์
“หมอประเวศ” ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองขณะนี้ มาจากคนรับข้อมูลไม่รู้จักคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นบ่อเกิดสังคมแตกแยก เตรียมปาฐกถา “นายกฯ คนต่อไปควรจะมีหลักปฏิบัติ 10 ประการอย่างไร” 3 ก.ย.นี้ ซึ่งจะมีคำตอบแนวทางแก้ปัญหาให้กับบ้านเมืองด้วย พร้อมเสนอหลัก 10 กระบวนการสร้างปัญญาให้เด็กไทยรุ่นใหม่

นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส กล่าวถึงปัญหาในบ้านเมืองที่เกิดขึ้นขณะนี้ว่า เนื่องจากคนรับข้อมูลมาแล้วไม่คิดวิเคราะห์ เพื่อหาสมมติฐานความเป็นไปได้ ถ้าได้คิดวิเคราะห์แล้วความแตกแยกในสังคมก็จะไม่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 3 กันยายนนี้จะไปปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “นายกฯ คนต่อไปควรจะมีหลักปฏิบัติ 10 ประการอย่างไร” ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งจะมีคำตอบแนวทางแก้ปัญหาให้กับบ้านเมือง เพื่อยกสมรรถนะของคนชาติ

นพ.ประเวศ ยังปาฐกถาพิเศษถึงความสำคัญของการวิจัย ซึ่งจัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในวันนี้ว่า การวิจัยทำให้คนเกิดปัญญา ขณะที่ปัจจุบันการศึกษาของไทยแยกออกจากวิถีประจำวันโดยสิ้นเชิง ทำให้เด็กไทยติดอยู่กับการท่องจำตำรา ไม่รับรู้ความจริงรอบตัว ขาดการคิดแบบบูรณาการ เชื่อสิ่งที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ พร้อมแนะนำกระบวนการสร้างปัญญา ซึ่งมี 10 ข้อ คือ

1.การฝึกสังเกต

2.ฝึกบันทึก คนไทยยังขาดวัฒนธรรมบันทึก มีแต่การพูด

3.ฝึกการนำเสนอให้คนฟังรู้เรื่อง 4.ฝึกปุจฉา-วิสัชนา

5.ฝึกตั้งสมมติฐาน

6.ฝึกตั้งคำถาม

7.แสวงหาคำตอบ

8.ฝึกวิจัยความรู้ใหม่

9.ฝึกบูรณาการเชื่อมโยงความรู้ให้นำไปสู่ความจริงรอบตัว ทำให้เกิดจริยธรรมไปโดยอัตโนมัติ เพราะเข้าใจในสรรพสิ่ง และ

10.ฝึกการเขียน สรุปการเรียนรู้ออกมาให้ได้

“ทุกวันนี้คนไทยติดอยู่ในรูปแบบมากกว่าเนื้อหาสาระ มหาวิทยาลัยหมดพลังไปกับการสอนให้คนที่ไม่อยากเรียนรู้ แต่อยากได้ปริญญา อยากให้ผู้รับผิดชอบการศึกษาของไทยตีโจทย์ให้แตกว่าการเรียนรู้วิถีชีวิตต้องเป็นส่วนนำ มาก่อนตำรา และการท่องจำ เด็กถึงจะแตกฉาน ต้องนำข่าวสาร สิ่งแวดล้อมมาเรียนรู้ประกอบมากกว่าเรียนในตำรา และอย่าละเลยความรู้ภูมิปัญญาที่อยู่คู่มากับรุ่นปู่ย่าตายายด้วย” ราษฎรอาวุโส กล่าว

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์ 27 สิงหาคม 2549

Be the first to comment on "“หมอประเวศ” ชี้บ้านเมืองมีปัญหาเพราะคนรับข้อมูลไม่รู้จักวิเคราะห์"

Leave a comment

Your email address will not be published.