กิจกรรมงานละครหุ่นมือ

 

 

กิจกรรมงานละครหุ่นมือ

กิจกรรมเพื่อเยาวชนและคนรุ่นหลัง ได้เรียนรู้ชีวิตและผลงานของบรรพชน คนการเมืองและเสรีไทยของท้องถิ่น
โดยใช้หุ่นมือ มาเป็นสื่อในการเล่าเรื่อง กับกลุ่มละครยายหุ่น กลุ่มอาชีพด้านการ แสดงละครหุ่นมือ มาร่วมกิจกรรมทั้ง การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการละครหุ่น

การอบรมและแสดงละครหุ่นมือ : เชิดชูนักการเมืองดีศรีอุบล
โครงการฮักแพง..แปงอุบล / ชีวิตสาธารณะท้องถิ่นน่าอยู่ จังหวัดอุบลราชธานี


โครงการฮักแพง แปงอุบล จากโครงการวิจัยและพัฒนาชีวิตสาธารณะ-ท้องถิ่นน่าอยู่ จังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมกับคณะครู นักเรียน โรงเรียน เบ็ญจะมะมหาราช โรงเรียนนารีนุกูล โรงเรียนวารินชำราบ และคณะละครยายหุ่น (กลุ่มสร้างสรรค์ละครหุ่นยายหุ่น “เสรีไทย”) จากกรุงเทพฯ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมน่าสนใจเมื่อวันที่ 10-24 ตุลาคม 2546 ที่ผ่านมา ในเรื่อง “การสร้างสรรค์ละครหุ่น” โดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับบรรพชนคนการเมืองและเสรีไทย

งานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ เปิดโอกาสให้เยาวชนและคนรุ่นหลัง ได้เรียนรู้ชีวิตและผลงานของบรรพชน คนการเมืองและเสรีไทยของท้องถิ่น
โดยใช้หุ่นมือ มาเป็นสื่อในการเล่าเรื่อง ในทีนี้ ได้รับความร่วมมือจาก กลุ่มละครยายหุ่น เป็น หนึ่งในกลุ่มอาชีพด้านการแสดงละครหุ่นมือ มาร่วมกิจกรรมทั้งการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการละครหุ่น ในลักษณะ workshop และการฝึกอบรมซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวการเมืองและเสรีไทยเข้าร่วมด้วย มีผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มเยาวชนถึง 45 คน

กิจกรรมในครั้งนี้ เริ่มต้นเมื่อวันที่ 10-12 ตุลาคม 2546 ได้แก่การอบรมเชิงปฏิบัติการละครหุ่นสร้างสรรค์
ซึ่งถือเป็นช่วง pretest และอบรมเบื้องต้น มีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งเยาวชนนักเรียนและคณะครู รวม 40 คน
และหลังจากนั้น ในวันที่ 22-24 ตุลาคม 2546 เป็นการอบรมจริง แก่ผู้เข้าร่วม ทั้งในแง่ของการผลิตหุ่นมือ ซึ่งในครั้งนี้เน้นที่หุ่นหัวนุ่นและหุ่นปากอ้า เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ผลิตหุ่นด้วยตัวเอง มีการแบ่งกลุ่มทำบทละคร เพื่อแต่ละกลุ่มสามารถสร้างเรื่องได้เองจากข้อมูลที่มีอยู่
และในเวลาเหล่านั้น เด็กๆ ได้สามารถนำเสนอชีวิตและผลงานของนักการเมืองคนดีศรีอุบล นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ ซึ่งเด็กๆ เมื่อทำหุ่นมือแล้วก็สามารถสร้างสรรค์สื่อได้เอง โดยการเชิด และพากย์เสียงเองเพื่อเล่าเรื่อง

งานครั้งนี้ เป็นความตั้งใจที่โครงการฮักแพง แปงอุบล ต้องการให้บทเรียนชีวิตของนายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ ได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนรุ่นหลัง และกระตุ้นเตือนถึงความดีงามที่นักการเมืองได้ทำเอาไว้กับชุมชน ซึ่งรวมไปถึงนักการเมืองคนอื่นๆ ที่มีคุณความดีอย่างไม่น่ามองข้าม งานครั้งนี้ สำเร็จไปพร้อมๆ สนุกสนานของเด็กๆ ที่ได้ฝึกทำหุ่นมือ รวมทั้งเรื่องราวที่น่าสนใจของนักการเมืองในอดีตก็ได้ถูกปลุกให้ขึ้นมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง.
 

Be the first to comment on "กิจกรรมงานละครหุ่นมือ"

Leave a comment

Your email address will not be published.