กิจกรรม “รวมพลคนท้องถิ่น..เมืองกาญจน์”

เมื่อวันที่ 22-23 กันยายน 2547 ที่ วังสิงห์รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี….”เป็นครั้งแรกจริง ๆ ที่ได้มีโอกาสประชุมร่วมกับคนปกติ  เราเคยที่ประชุมร่วมกับผู้พิการในชมรมของเรา  เพราะเรารู้สึกว่าสังคมยังไม่เปิดโอกาสให้ผู้พิการได้แสดงออกมากนัก”

รวมพลคนท้องถิ่น..เมืองกาญจน์


“ เมื่อมาถึงที่ประชุมรู้สึกแปลก ๆ เพราะคนที่เข้าร่วมเป็นคนปกติ ไม่ใช่คนพิการอย่างเรา เรามองหน้ากันเอ๊ะ มาผิดงานหรือเปล่า”


นั่นคือเสียงสะท้อนจากความรู้สึกพี่พะเยาว์และน้องนัธพลสมาชิกชมรมคนพิการทุกประเภทจังหวัดกาญจนบุรีที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการรวมพลคนท้องถิ่นเพื่อจัดการประเด็นสาธารณะกาญจนบุรีซึ่งจัดขึ้นโดยโครงการวิจัยและพัฒนาชีวิตสาธารณะ กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 22-23 กันยายน 2547 ณ วังสิงห์รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
“เป็นครั้งแรกจริง ๆ ที่ได้มีโอกาสประชุมร่วมกับคนปกติ เราเคยที่ประชุมร่วมกับผู้พิการในชมรมของเรา เพราะเรารู้สึกว่าสังคมยังไม่เปิดโอกาสให้ผู้พิการได้แสดงออกมากนัก”
พี่พะเยาว์ สาวแสง สาวพิการทางขา อายุ 33 ปี เล่าให้ฟังว่าจริง ๆ เธอไม่ได้พิการมาแต่กำเนิด แต่เกิดจากการรักษาของทางโรงพยาบาลที่เธอไม่อยากเอ่ยชื่อเมื่อ 31 ปีที่แล้ว การที่เธอได้มีโอกาสมาร่วมสัมมนากับโครงการชีวิตสาธารณะฯ ได้แสดงความคิดเห็น ได้ร่วมพูดคุยกับคนปกติอย่างเท่าเทียม และที่สำคัญที่สุดคือการเอาใจใส่และช่วยเหลือจากผู้เข้าร่วมสัมมนา ทำให้เธอรู้สึกว่าสังคมยังไม่ทอดทิ้งและเปิดโอกาสให้คนพิการเช่นเธอมีที่ยืนในสังคม

 


คุณนัธพล ชัยเจริญ
จากชมรมคนคนพิการทุกประเภท

เช่นเดียวกับน้องนัธพล ชัยเจริญ เหยื่อของคนเมาแล้วขับ ที่ทำให้เขาพิการทางขามา 8 ปีแล้ว ปัจจุบันเขาอายุ 30 ปี ได้บอกเล่ากับทีมงานว่า “คนพิการเขาพิการแต่ร่างกายนะครับ สมองไม่ได้พิการไปด้วยเขาอาจจะมีความคิดดี ๆ ที่จะช่วยเหลือสังคมและชุมชน แต่สังคมยังไม่เปิดโอกาสให้เขาเท่านั้น”

 

“การจัดงานครั้งนี้เป็นมีวัตถุประสงค์หลัก ๆ อยู่ 2 ประการ คือ

ประการแรก เป็นการชี้แจง ทำความเข้าใจกับทีมปฏิบัติการและภาคีเครือข่ายที่จะร่วมกับขับเคลื่อนงานชีวิตสาธารณะในปีที่สอง ซึ่งที่แล้วเราทำงานไปกันเรียนรู้กันไป ทิศทางและเป้าหมายยังไม่ชัดเจน และการประสานงานกับภาคีเครือข่ายมีน้อย ในปีนี้เราจึงต้องมีการประสานงานภาคีต่าง ๆ ให้มากขึ้น ชมรมคนพิการ ก็เป็นอีกกลุ่มที่เขาทำงานเพื่อสาธารณะอยู่แล้ว ทำอย่างไรที่จะมีการหนุนเสริมซึ่งกันและกันให้ทำงานเพื่อท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น” อ.สิริมา เจริญศรี อาจารย์ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา ผู้ประสานงานโครงการของกาญจนบุรี ได้ฉายภาพของงานให้ทีมงานได้เข้าใจถึงการสัมมนาครั้งนี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

 

 


.สิริมา เจริญศรี
ผู้ประสานงานโครงการฯ

“ ปีที่สองเราอยากเห็นคนทำงานเพื่อท้องถิ่นของเมืองกาญจน์ผนึกกำลังเป็นเครือข่ายกันมากขึ้น

 

 

ประการที่สอง คือ การทำแผนร่วมกันใน 6 เดือนข้างหน้า ว่าโครงการชีวิตสาธารณะฯ จะทำงานร่วมกับพี่น้องภาคีเครือข่ายอย่างไรบ้าง ซึ่งในการประชุมกลุ่มย่อยเราได้มีการแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม เพื่อพูดคุยหาข้อสรุป แต่ละกลุ่มก็มีข้อสรุปที่ชัดเจนในการขับเคลื่อน คือ

– เครือข่ายการจัดการน้ำ จะมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในเดือนพฤศจิกายน

– กลุ่มชุมชนที่ต้องการการสนับสนุนด้านงบประมาณและวิชาการ จะกลับไปรวบรวม

– ข้อมูลเพื่อพัฒนาเป็นโครงการที่จะไปเสนอแหล่งทุนในอีก 2 เดือนข้างหน้า

– กลุ่มชุมชนที่ขับเคลื่อนเรื่องการทำแผนที่ศักยภาพชุมชนในระดับตำบล จะกลับไป

– ทำความเข้าใจกับแกนนำในชุมชนและพัฒนาโครงการเพื่อเสนอต่อสภาพัฒน์ฯ

– กลุ่มวิทยุชุมชนและกลุ่มคนพิเศษ จะมีการจัดงานสมาคมชาวกาญจน์ และการสื่อสารบอกกล่าวเรื่องราวของพี่น้องผู้ด้อยโอกาส ผ่านสื่อที่มีอยู่ในทีมงาน

 

และนี่คือเรื่องราวที่เป็นเรื่องของคนเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่ของคนเมืองกาญจน์ ที่อยากจะบอกกับสังคมให้ได้รับรู้ว่า ชีวิตสาธารณะของเมืองกาญจน์ก็เข้มข้นไม่แพ้จังหวัดอื่น

Be the first to comment on "กิจกรรม “รวมพลคนท้องถิ่น..เมืองกาญจน์”"

Leave a comment

Your email address will not be published.