ขอเชิญเข้าร่วมเวทีประชาคมพลังงาน

ขอเชิญประชาชนผู้สนใจงานด้านกำกับกิจการพลังงานไทย
เข้าร่วมเวทีประชาคมพลังงาน 76  เวที  76  จังหวัดทั่วประเทศ และเวทีในระดับเขต 13 เขตเพื่อเป็นก้าวใหม่ของกิจการพลังงานไทย  โปร่งใส  เที่ยงธรรม  เชื่อถือได้ สอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
โทร.02-207-3599  ต่อ 639 หรือ 02-621-7810-2 ในวันเวลาราชการ

 

กำหนดการเวทีประชาคมพลังงานจังหวัด 76 จังหวัด แบ่งตามเขต 13 เขต

 

ท่านใดสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าร่วมเวที กับผู้ประสานงานจังหวัดของท่านได้โดยตรง

Be the first to comment on "ขอเชิญเข้าร่วมเวทีประชาคมพลังงาน"

Leave a comment

Your email address will not be published.