คนกรุงกว่าพันร่วมงาน BIGBANG บางกอก 2547

คนกรุงกว่าพันร่วมสะท้อนความต้องการของคนกรุงเทพ พร้อมระดมสมองเค้นกลยุทธ์แก้ปัญหาของคนเมืองในงาน BIGBANG บางกอก 2547 เพื่อเสนอต่อผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. เป็นทางเลือกใหม่ที่โดนใจคนกรุงมากขึ้น

เมื่อเวลา 08.00 ที่หอประชุมกองทัพเรือ (ข้างวัดอรุณราชวราราม) ศูนย์รวมพลคนรักกรุงเทพฯ คนกรุงกว่าพันร่วมงาน BIGBANG บางกอก 2547 โดย นายชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ ผู้ริเริ่มกลุ่มบางกอกฟอรัม กล่าวว่า การจัดในครั้งนี้ทางกลุ่มคนรักกรุงเทพฯพยายามระดมความคิดเห็น กลั่นออกมาเป็นความต้องการของกลุ่มคนที่ร่วมงาน เพื่อนำไปเสนอต่อผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของชีวิตและสังคมของชาวกทม.ต่อไป

       “เรามีความเชื่อเสมอว่า ประชาชนมีทางเลือกเสมอ เพียงแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจลงมือ ครั้นเมื่อใดตัดสินใจเลือก โดยมีแรงบันดาลใจจากหัวใจ ทุกอย่างก็เป็นไปได้ เราต้องการเปลี่ยนเกมการเมืองเสียใหม่ โดยเราจะเป็นผู้ประกาศเจตนารมณ์ว่าต้องการเห็นอนาคตของเมืองที่เราอยู่เป็นอย่างไร พร้อมทั้งเสนอกลยุทธ์ที่เป็นไปได้ในการทำภาพอนาคตของกรุงเทพฯให้เป็นจริง ส่วนผู้สมัครจะเป็นผู้มารับฟังความประสงค์ของพลเมืองกลุ่มนี้นำไปพิจารณาแล้วรับปากไปเป็นนโยบายสาธารณะที่จะดำเนินการ โดยให้กลุ่มต่างๆมีส่วนร่วมในการทำงานสาธารณะด้วย” นายชัยวัฒน์กล่าว

ด้านอาจารย์ขวัญสรวง อติโพธิ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่าตอนนี้คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของคนกทม.ดูแย่ลงไปกว่าเมื่อก่อนมาก จึงอยากให้ทางคณะผู้บริหารกทม.เร่งดำเนินการจัดการให้คนกทม.มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

“ตอนนี้คนในเมืองเก่าถูกไล่ที่ออกเป็นจำนวนมากเพระทางกทม.ต้องการเร่งดำเนินการก่อสร้างโครงการต่างๆตามที่รัฐบาลสั่ง ซึ่งทางกทม.ไม่เคยตระหนักว่าคนกรุงเป็นจำนวนมากที่ต้องไร้ที่อยู่นั้นเขาจะไปอยู่ที่ไหน เพราะแต่ละแห่งแต่ละพื้นที่ในกทม.มีความหลากหลาย และต้องการการดูแลเอาใจใส่ จริงอยู่เขามาอาศัยที่ของกทม.หากทางกทม.ให้ออกจากที่อยู่ก็ต้องออก แต่การออกก็ต้องดูด้วยว่าทางกทม.มีที่ที่รองรับให้คนเหล่านี้ไปอยู่หรือเปล่า เพราะหากคนเหล่านี้ไปแล้วไม่มีคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของชีวิตที่ดีไปกว่าที่เก่าที่เคยอยู่ก็ไม่สมควรนำคนเหล่านี้ไปอยู่ให้เป็นปัญหาของเจ้าหน้าที่ที่ต้องดูแลต่อจากทางกทม.”นายขวัญสรวงกล่าว

ขณะที่นางสาวดารณี จันดาทอง นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งกล่าวว่าที่ผ่านมาแทบทุกสมัยผู้ว่าฯกทม.เมื่อได้รับเลือกไปนั่งบริหารกทม.แล้วแทบจะลืมคะแนนเสียงของประชาชนที่เลือกเข้ามาให้นั่งทำงานเพื่อประชาชนคนกทม.

 “ตอนที่ยังไม่ได้รับเลือกแทบทุกคนจะขยันสร้างภาพยกโครงการโน้นโครงการนี้มาขายฝัน ชวนให้ประชาชนคนกทม.หลงใหลได้ปลื้มไปวันๆ แต่พอได้รับเลือกเข้าไปสมใจอยากแล้ว กลับทำลายฝันของประชาชน ที่หวานจะกลายเป็นฝันร้าย แต่สิ่งที่ท่านผู้ว่าฯกทม.มอบกลับมาให้ประชาชนคนกทม.นั้นไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องการไล่รื้อที่อยู่ จับคนแร่ร่อนไปเข้าโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองและเรื่องอื่นๆอีกมากมาย ล้วนแต่เป็นบาดแผลที่ตอกย้ำประชาชนคนกทม.แทบทุกสมัย จึงอยากให้ผู้ว่าฯกทม.ที่จะได้รับเลือกเข้ามาใหม่นี้จริงใจและมีสัจจะในการรับปากว่าจะทำโครงการโน้นโครงการนี้ให้ประชาชนคนกทม.หากได้รับคัดเลือกเข้าไป เพราะหากทำไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมสร้างภาพในอากาศที่หวานๆให้คนกทม.อีกเลย”นางสาวดารณีระบุ

ทั้งนี้ประมาณ 10.30 น. นางปวีณา หงสกุล ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ในนามอิสระได้มาร่วมงานในวันนี้ด้วย โดยนางปวีณากล่าวว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในกทม.นั้นหากจะให้แก้ไขได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายร่วมกัน เพราะกทม.ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของคนกทม.ทุกคน

  “เมื่อทุกฝ่ายหันหน้ามาร่วมมือร่วมแก้ปัญหาของกทม.อย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ต้องดึงภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากกว่าที่ผ่านๆมาเพราะประชาชนเป็นคนรับสิ่งต่างๆที่ทางกทม.จัดสรรหาให้ หากไม่ถามไม่ดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจะทำให้เงินงบประมาณที่จัดสรรงบลงไปสูญเสียไปโดยไร้ประโยชน์”นางปวีณากล่าว

Be the first to comment on "คนกรุงกว่าพันร่วมงาน BIGBANG บางกอก 2547"

Leave a comment

Your email address will not be published.