คำแถลงฉบับที่ ๑ กลุ่มการะเกด ๒๕๔๙ ; การก่อเกิดครั้งใหม่

เราคือใคร?  พวกเราเป็นกลุ่มพลเมืองไท ที่ประกอบด้วย นักวิชาการ นักกิจกรรมทางสังคม แพทย์  ครูอาจารย์ ข้าราชการ นักธุรกิจ ศิลปิน ผู้นำชุมชน นักเรียนนักศึกษา และผู้คนหลากหลายอาชีพ มารวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อ…

 

คำแถลงฉบับที่ ๑

 กลุ่มการะเกด ๒๕๔๙ ; การก่อเกิดครั้งใหม่

ในบริบทการต่อสู้กับทุนข้ามชาติสิงคโปร์

ที่ครอบงำสังคมไทย


 

เราคือใคร ?

พวกเราเป็นกลุ่มพลเมืองไท ที่ประกอบด้วย นักวิชาการ นักกิจกรรมทางสังคม แพทย์  ครูอาจารย์ ข้าราชการ นักธุรกิจ ศิลปิน ผู้นำชุมชน นักเรียนนักศึกษา และผู้คนหลากหลายอาชีพ มารวมตัวกันเป็นกลุ่ม เพื่อต่อสู้กับภัยที่คุกคามประเทศ อันเกิดจากทุนข้ามชาติสิงคโปร์และกลุ่มธนกิจการเมืองที่ยึดกุมประเทศ สมคบคิดกัน โดยใช้ชื่อว่า “กลุ่มการะเกด”

“การะเกด” เป็นตำนานของการต่อสู้แข็งขืนของชาวบ้านซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจิตใจที่กล้าหาญ ของผู้รักชาติที่ไม่ยอมจำนนต่อการกดขี่ข่มเหงของผู้ปกครองที่สมคบกับชาวต่างชาติ และพร้อมต่อสู้อย่างองอาจ ดังปรากฏในเพลงโบราณที่คุ้นหูว่า…

“เจ้าการะเกดเอย…เจ้าขี่ม้าเทศจะไปท้ายวัง…ชักกริชออกมาแกว่ง ว่าจะแทงฝรั่ง…ใครห้ามก็ไม่ฟัง…เจ้าการะเกดเอย…”

ในรอบทศวรรษที่ผ่านมา พวกเราส่วนหนึ่งได้สืบทอดจิตวิญญาณในตำนานอย่างมุ่งมั่น รวมตัวขึ้นเป็น “กลุ่มการะเกด” เข้าร่วมแสดงบทบาทในการเคลื่อนไหวทางสังคมเรียกร้องกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 โดยการใช้สัญลักษณ์ธงเขียว

เราคิดอย่างไร ?

ในวันนี้เราเห็นความจำเป็นในการฝ่าวิกฤตทางการเมือง อันเกิดจากการเสื่อมถอยทางจริยธรรม และ ศีลธรรมอย่างรุนแรงของ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร รวมทั้งผู้นำในองค์กรอิสระ และนักธุรกิจชั้นนำ จำนวนหนึ่ง

เราทั้งหมดตระหนักดีว่าการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสให้สำเร็จได้นั้น  ต้องรวบรวมพลังความภาคภูมิใจของผู้คนจำนวนมากร่วมกัน ผลักดันให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ต้องลาออกจากตำแหน่งและเว้นวรรคทางการเมือง อย่างไม่มีเงื่อนไข

แต่สถานการณ์วันนี้ยังไม่มีความคืบหน้า ดังที่เราปรารถนานัก เนื่องจาก นายกรัฐมนตรี ได้ใช้เล่ห์กล และชั้นเชิง เช่น การยุบสภา  การให้สัญญาประชาคมแบบลมๆ แล้งๆ ในการปฏิรูปการเมือง  เพียงเพื่อรักษาสถานภาพ  พิทักษ์อำนาจ และผลประโยชน์ของตนเองเท่านั้น โดยไม่ได้ตอบคำถามในเรื่องจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมที่ผู้คนสงสัยทั้งบ้านทั้งเมืองแต่อย่างใด

เรามีความเชื่อมั่นว่าจะต้องมีการระดมพลังอย่างยิ่งใหญ่และหลากหลายมากกว่าวันนี้  ทั้งเพื่อการเอาชนะในการต่อสู้กับระบอบทักษิณและเพื่อการฟื้นฟู  เชิดชูคุณธรรม และจริยธรรมของสังคมไทยให้เป็นจริง ให้เติบโต งอกงาม อย่างมั่นคง

วันนี้เราชาวไทยทั้งมวล คงได้เห็นแล้วว่า  เมล็ดพันธุ์แห่งความดี ความงาม ได้ปรากฏตัวขึ้นมาในกลุ่มที่แตกต่างหลากหลาย ทุกอาชีพ เพศ วัย  แม้กระทั่งนักเรียนซึ่งไม่เคยมีใครคาดคิดว่า จะหาญกล้าออกมาประกาศการต่อสู้  และ เราก็ได้เห็นกลุ่มผู้อาวุโส ที่เคลื่อนไหวด้วยหัวใจให้แผ่นดินไทยได้มีการปกครองโดยธรรม  เหล่านี้ล้วนเป็นสายธารหลายสายที่ไหลมาบรรจบกัน ในการกวาดล้างความชั่วเพื่อแผ่นดินไทยใสสะอาด

เรามีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่า ถ้าเราคนไทยทั้งมวลช่วยกันรดน้ำพรวนดิน ให้เมล็ดพันธุ์แห่งธรรม เติบโตเป็นต้นกล้าแล้วเป็นไม้ใหญ่อย่างแข็งแรงมั่นคง  สังคมใหญ่ของเราก็จะยืนหยัดท้าทายลมแรงแห่งโลกาภิวัตน์ได้อย่างสง่างามและมีศักดิ์ศรี

กลุ่ม “การะเกด ๒๕๔๙” จึงก่อตัวขึ้นมาอีกครั้งเพื่อหนุนเสริมพลังผู้รักชาติ รักประชาธิปไตย ร่วมกันกวาดล้างระบอบทักษิณ และสร้างสรรค์ระบอบประชาธิปไตยเชิงจริยธรรมขึ้นแทน

จุดยืนของเรา

กลุ่ม “การะเกด” มีจุดยืนที่ชัดเจนว่า เราจะยืนเคียงข้างพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยอย่างมั่นคง ในการต่อสู้กับระบอบทักษิณและการครอบงำของทุนข้ามชาติสิงคโปร์ เราถือว่าความดีไม่สามารถปรองดองได้กับความชั่ว เรายึดมั่นว่าธรรมะไม่สามารถรอมชอมได้กับอธรรม และธรรมะต้องชนะอธรรมในที่สุด ดังนั้นเราจึงไม่ลังเลที่ประกาศตนว่ายืนอยู่ข้างความดี และจริยธรรม อย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่

เราเห็นว่ายังมีพี่น้องชาวไทยจำนวนมาก ทั้งที่เป็น นักวิชาการ  อาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักเรียน   ข้าราชการ  ทหาร  ตำรวจ  นักธุรกิจระดับชาติ ภูมิภาค และท้องถิ่น  ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และเกษตรกร ทั้งในเมืองและชนบท ซึ่งรู้เช่นเห็นชาติ ในความเสื่อมทรามด้านจริยธรรม และศีลธรรมของวงศ์วานว่านเครือ พวกพ้อง บริวารของผู้นำปัจจุบัน  เราเชื่อว่ายังมีผู้คนในสังคมอีกจำนวนมากมหาศาลที่ไม่เห็นด้วยกับระบอบทักษิณ  แม้นไม่ได้ก้าวลงสู่ท้องถนน ดั้งด้นสู่ท้องสนามหลวงก็ตาม แต่เราก็เชื่อมั่นในความสำนึกแห่งความเป็นพลเมืองที่ต้องร่วมแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ซึ่งเป็นเรื่องของเราทุกคน

เราจึงอยากสื่อสารถึงพลังอิสระและพลังทางสังคมทั้งหลาย ขอได้โปรดอย่านิ่งดูดาย โปรดแสดงตนและแสดงการแข็งขืนแบบอารยะ (Civil Disobedience) ตามหนทางที่ท่านเห็นสมควร แสดงออก ในวิถีที่สอดคล้องกับตัวท่าน ครอบครัวท่าน ชุมชนท่าน องค์กรหรือหน่วยงานของท่าน

แนวทางของเรา

เรายึดมั่นในแนวทางสันติวิธี เราอยากเห็นการเปลี่ยนผ่านอย่างสันติโดยมิต้องพึ่งอำนาจนอกระบบและเราไม่อยากเห็นการแตกหักใดๆ ก่อนการเลือกตั้ง 2 เมษายน ที่กำลังจะมีขึ้น

การให้ได้มาซึ่งพลังและชัยชนะอันยิ่งใหญ่นี้ เราขอยึดแนวปฏิบัติ “ธรรมะแห่งพลัง ๔ ประการ”  ของท่านพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุต ปยุตโต) อันได้แก่

๑.     ปัญญาพละ คือ พลังแห่งปัญญา มีความเข้าใจ อันได้มาจากการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง ชัดเจนในเรื่อง และกิจการที่เราทำอยู่

๒.            วิริยะพละ คือ พลังแห่งความบากบั่น พากเพียรไม่ท้อถอย เพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จอันดีงาม

๓.            อนวัชชพละ คือ พลังแห่งความประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตใจ

๔.            สังคหพละ คือ พลังที่อุทิศตนให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์และสังคมมากกว่านึกถึงประโยชน์ของตนเอง

ในการแปลงเจตนารมณ์อันแรงกล้าของเราให้เป็นจริง  พวกเราทุกคนจะต้องยืนหยัดมั่นคง ส่งเสริมและสนับสนุนการเคลื่อนไหวของพี่น้องพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย  ระดมพลังพี่น้องภาคี เครือข่ายเข้าร่วมในการเคลื่อนไหวใหญ่ในวันที่ ๑๓-๑๔ มีนาคมนี้ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่เครือข่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้นัดหมาย  พร้อมๆ กับการเปิดประเด็น เปิดพื้นที่สาธารณะสำหรับพลเมืองที่แข็งขัน ได้มีส่วนร่วมแสดงตัวตน แสดงออกในการแข็งขืนอำนาจรัฐที่ไม่เป็นธรรม ไร้จริยธรรม ในวิถีทางที่ตนเห็นสมควร เพื่อต่อสู้กับระบอบทักษิณ ต่อต้านวิธีคิดแบบทักษิณของเหล่าทักษิณเล็ก ทักษิณน้อย ที่รอคอยการก้าวขึ้นสู่อำนาจเป็นตัวตายตัวแทนเมื่อ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ถูกโค่นล้มลง

อารยะแข็งขืน 10 ประการ

กลุ่มการะเกด ๒๕๔๙ ขอเชิญชวนประชาชนพลเมือง ผู้ตื่นรู้ทั้งประเทศ ให้ช่วยกันแสดงจุดยืนและปฏิบัติการ “อารยะแข็งขืน 10 ประการ” ดังนี้:-

คว่ำบาตรสินค้าและบริการของกลุ่มชินวัตรและพันธมิตร

 1. ยกเลิกการใช้ซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือของ AIS, TRUE และ TRUE MOVE
 2. ไม่ซื้อของในห้าง TESCO LOTUS, MAKRO, SEVEN-ELEVEN และ TELEWIZ            ทุกสาขา
 3. ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการทุกประเภทของ CP, Nestl? และ Capital OK.

แข็งขืนแบบอารยะต่อรัฐบาลที่ไม่ชอบธรรม

 1. ชวนกันไปเลือกตั้ง 2 เมษายน 2549 ให้ล้นหลาม โดยยึดคำขวัญ “เข้าคูหา กาไม่เลือกใคร”
 2. พร้อมกันเฉื่อยงาน ลางาน และหยุดงานตามเงื่อนไข
 3. ชะลอการเสียภาษีทุกประเภท

สำแดงพลังพลเมืองไท…หนุนประชาธิปไตยเชิงจริยธรรม

 1. ปฏิบัติตัวเยี่ยงพลเมืองผู้ตื่นรู้ (Active Citizen) เข้าร่วมรณรงค์ต่อต้านระบอบทักษิณอย่าง ร่าเริง สนุกสนาน และทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์
 2. ข้าราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ร่วมกันแต่งชุดดำ หรือติดริบบิ้นสีดำที่แขนขวาในทุกวันอังคาร อันเป็นวันที่รัฐบาลมีการประชุม ครม.
 3. ชวนกันพูดคุยในครอบครัว ในหน่วยงาน ในองค์กร และในชุมชนด้วยความรักและความห่วงใยในประเด็น “คุณธรรม-จริยธรรมกับอนาคตสังคมไทย”
 4. ส่งบทเพลง บทกวี คำขวัญ บทความ หรือผลงานศิลปะ ฯลฯ ของท่านที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นให้คุณธรรมและจริยธรรมเติบกล้าในสังคมไทยไปที่…
 


กลุ่มการะเกด ๒๕๔๙

สมาคมองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมไทยเข้มแข็ง (ส Xส)

เลขที่ 693 ถนนบำรุงเมือง แขวงเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100

โทรศัพท์ 0-2222-4693-4 และ 0-2222-4699 โทรสาร 0-2222-4694

รายชื่อผู้ร่วมก่อตัว “กลุ่มการะเกด 2549”
  1. นายชัยวัฒน์  ถิระพันธุ์            สถาบันการเรียนรู้ และพัฒนาประชาสังคม(Civic Net)
  2. นายพิชัย  รัตนพล                 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.)
  3. นายแพทย์พลเดช  ปิ่นประทีป   สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา(LDI)
  4. นายเอนก นาคะบุตร               สถาบันจัดการความรู้ท้องถิ่น (LMI)
  5. อาจารย์สุริชัย  หวันแก้ว          คณะรัฐศาสตร์  จุฬาฯ
  6. อาจารย์นวลน้อย  ตรีรัตน์         คณะเศรษฐศาสตร์  จุฬาฯ
  7. ดร.เทียนชัย  วงศ์ชัยสุวรรณ      สถาบันวิถีทัศน์
  8. อาจารย์ขวัญสรวง  อติโพธิ       สถาบันสร้างบ้าน แปงเมือง
  9. ดร.เอื้อจิต  วิโรจน์ไตรรัตน์        สถาบันพัฒนาสื่อภาคประชาชน
  10. อาจารย์ปรีชา  อุยตระกูล         ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา  ม.ราชภัฏนครราชสีมา
  11. อาจารย์เธียรชัย  ณ  นคร         นิติศาสตร์  มสธ.
  12. ดร.วณี  ปิ่นประทีป                มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
  13. นายภุชงค์  กนิษฐชาต            สมาคมองค์กรสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคมไทยเข้มแข็ง(ส x ส)
  14. นายไพฑูรย์  สมแก้ว              สำนักส่งเสริมกฎหมายภาคประชาชน
  15. นางสาวพัชรา  อุบลสวัสดิ์        สำนักส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง
  16. นายคณุสัณ ศุภวัตรวรคุณ         โครงการวิจัยและพัฒนาชีวิตสาธารณะ-ท้องถิ่นนาอยู่
  17. นายอุทัย อัตถาพร                โครงการสื่อสาธารณะเพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุขและสังคมเข้มแข็ง
  18. นายวิฑูรย์ นิยมเดชา              เครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชน (อสช.)
  19. อาจารย์สมเจตนา มุนีโมไนย     สถาบันสลาตัน
  20. นายพิชัย ศรีใส                    ประชาสังคมทักษิณ (ภาคใต้)
  21. นายทวีศักดิ์ สุขรัตน์               ประชาสังคมจังหวัดสุราษฏร์ธานี
  22. นายนิวัตร โฮ้เต้กิ้ม                 กลุ่มยุวชนสร้างสรรค์
  23. นางสาววัชรี ทองพิทักษ์          องค์กรเอกชนเพื่อตรวจสอบการเลือกตั้งสุราษฏร์ธานี
  24. นายสุพจน์ สงวนกิตติพันธ์        สถาบันประชาคมภูเก็ต
  25. นางยุพิน ตัณฑวณิช              ศูนย์พิทักษ์รักษ์พังงา
  26. นายสมยศ สิงหการ                เครือข่ายเยาวชนพังงา
  27. นายธนู แนบเนียน                 มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจังหวัดพังงา
  28. นายอารัถ จำเนียร                 เครือข่ายสมุนไพรทับปุด
  29. นางสาวอรสา โภคบุตร            เครือข่ายองค์กรสตรีตำบลตะกั่วทุ่ง
  30. นายสุชีพ พัฒน์ทอง               ประชาคมระนอง
  31. นายทวีวัฒน์ เครือสาย            เครือข่ายประชาสังคมชุมพร
  32. นางพรรณิภา โสตถิพันธุ์          สงขลาฟอรั่ม
  33. อาจารย์ประสาท มีแต้ม           วิทยาลัยวันศุกร์
  34. นายเสรี จุ้ยพริก                    เครือข่ายประชาสังคมจังหวัดสตูล
  35. นายนิคม ภู่สกุลสุข                เครือข่ายองค์กรชุมชนฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจังหวัดสตูล
  36. นายชัยพร จันทร์หอม             เครือข่ายเวทีปฏิรูปการเมืองจังหวัดตรัง
  37. นายกาจ ดิษฐาอภิชัย             สมาพันธ์คนเมืองลุง
  38. นางสาวลม้าย มานะการ           โครงการวิจัยพื้นที่ชุ่มน้ำจังหวัดปัตตานี
  39. นายเจ๊ะปอ สะแม                  เครือข่ายอนุรักษ์อ่าวปัตตานี
  40. นายอนุชา อรรถานุชิต             เครือข่ายประชาสังคมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
  41. อาจารย์สุรสม กฤษณะจูฑะ      ศูนย์อีสานมั่นยืน คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
  42. ดร.นลินี กังศิริกุล                  สมาคมนักวิทยุชุมชนเพื่อประชาสังคม
  43. นายวุฒิชัย ศรีพระจันทร์          เครือข่ายองค์กรชุมชนเมืองโคราชพัฒนา
  44. นายสันทนา ธรรมสาโรช          เครือข่ายวิทยุชุมชนอีสานใต้
  45. นางสาวสำเภา งามเชย            กลุ่มพลังหัวใจเด็กเพื่อเด็ก
  46. นายเอียด ดีพูน                    แนวร่วมประชาชนสุรินทร์เพื่อประชาธิปไตย 26 องค์กร
  47. นายแดน ป้องสูงเนิน              มหาวิทยาลัยชาวนา
  48. นายวีระพล เจริญธรรม            เครือข่ายองค์กรสาธารณะประโยชน์จังหวัดเลย
  49. นายเลิศศักดิ์  คำดงศักดิ์         กลุ่มนิเวศวัฒนธรรมอีสานศึกษา/กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
  50. นางสาววิไลวรรณ  จันทร์พ่วง    ประชาคมเมืองอุทัยธานี
  51. นายบุญโชติ  เรือนสอน           สถาบันการเรียนรู้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา
  52. ศูนย์พัฒนาครอบครัวระดับตำบล 10 ตำบลจังหวัดพะเยา
  53. นายอดิศักดิ์  จันทวิชานุวงษ์     คณะกรรมการอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตกจังหวัดนครสวรรค์/นครสวรรค์ฟอรั่ม
  54. นางวาสนา  เชิดผล                ประชาคมจังหวัดนครนายก
  55. นายชูวิทย์  ลิ่มไพบูลย์           ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ภาคพลเมือง จังหวัดนครปฐม
  56. ดร.วิสุทธิ์  วิทยฐานกร            สมัชชานครปฐม
  57. นายพิศิษฐ์  ยินดีวี                 กลุ่มต้นน้ำแคว/ประชาคมกาญจนบุรี
  58. นายอิสราวุธ  ทองคำ              กลุ่มเยาวชนเพิ่มรักกาญจนบุรี
  59. นายบุญส่ง  จันทร์ส่งองรัศมี      กลุ่มปฏิรูปสื่อกาญจนบุรี
  60. นายภิรันท์ โชติรสเศรณี           กลุ่มอนุรักษ์กาญจนบุรี
  61. นางบุษบงก์ ชาวกัณหา           ศูนย์พัฒนากิจกรรมภาคพลเมืองจังหวัดปราจีนบุรี (DOF)
  62. นายธงชัย ศรสำแดง               เครือข่ายพัฒนาสังคมจังหวัดสระบุรี
  63. นางสาวสุกัญญา สาระถี           สมาคมคนรักษ์สมุทรปราการ
  64. นายประทีป อ่อนสลุง              เครือข่ายประชาชนเพื่อประชาธิปไตยลพบุรี
  65. พันโทสนิท  ศรีมาพันธุ์           เครือข่ายประชาชนต้านคอรัปชั่นจังหวัดลพบุรี
  66. นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ           เครือข่ายพลเมืองอาสา จังหวัดลพบุรี
  67. นายสมพล พิริยากูล               เครือข่ายองค์กรชุมชนคนเพชรบูรณ์
  68. นายสมยศ  มณีโชติ               เครือข่ายเกษตรยั่งยืนจังหวัดเพชรบูรณ์
  69. คุณเพทาย  ปทุมจันทรัตน์       ประธานเครือข่ายถักทอพลังชุมชนพลังแผ่นดิน กทม.
  70. คุณพิษณุ  ไชยมงคล             สำนักการเรียนรูปประชาธิปเตยท้องถิ่น
  71. คุณพิชิต พิทักษ์                   สถาบันการเรียนรู้เพื่อชุมชนและสังคม
  72. คุณธีรชาติ  เสยกระโทก          สมาคมชาวไร่มัน หนองบุญมาก
  73. คุณฉัตรชัย ไชยโยธา             ประชาสังคม จังหวัดศรีสะเกษ
  74. คุณสมโรจน์  สำราญชเลารักษ์   เครือข่ายสื่อชุมชนผีปันน้ำภาคเหนือ
  75. คุณปราณี  ธาตุอินจันทร์          เครือข่ายพลังชุมชน จังหวัดเชียงราย
  76. นายประสิทธิ์  มากวงศ์            สถาบันการเรียนรู้เพื่อชุมขน จังหวัดสุรินทร์

 

 

Be the first to comment on "คำแถลงฉบับที่ ๑ กลุ่มการะเกด ๒๕๔๙ ; การก่อเกิดครั้งใหม่"

Leave a comment

Your email address will not be published.