จากสลาตัน สู่ดาวเหนือ : คลื่นพลังไทเพื่ออนาคต

อ.ชัยวัฒน์ได้ให้ความหมายจากสลาตันสู่ดาวเหนือว่า “วงกลมนี้เป็นวงกลมแบบเซ็น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ของความเท่าเทียม เป็นพี่เป็นน้องกัน วงกลมนี้ไม่กลมดิก เป็นการลากเส้น เป็นวงกลมที่มีพลัง เป็นเส้นที่ตวัดมีความพลิ้ว….”

 

Be the first to comment on "จากสลาตัน สู่ดาวเหนือ : คลื่นพลังไทเพื่ออนาคต"

Leave a comment

Your email address will not be published.