จากไกล เปลี่ยนเป็นใกล้กันอีกนิดนะพ่อ!

            ชูนวัตกรรมใหม่! “สายวัดใกล้กันอีกนิด” เครื่องมือวัดระยะห่างของพ่อกับคนในครอบครัว พม.ขานรับพร้อมนำสายวัดสำรวจ 500 อบต ทั่วประเทศเพื่อแก้ปัญหาให้พ่อใกล้กันอีกนิด

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของนุษย์ สถาบันราชานุกูล มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวและ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ใกล้กันอีกนิดนะพ่อ”  โดยจากผลสำรวจการใช้สายวัดใกล้กันอีกนิดชี้ชัดว่า “พ่อ” มีระยะห่างจากสมาชิกทุกคนในครอบครัว โดยเฉพาะพ่อกับลูก  ซึ่งความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวที่ห่างกันนั้น เป็นสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่ปัญหาภายในครอบครัวและสังคมอื่นๆ ตามมาได้

พญ.พรรณพิมล หล่อตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล และผู้คิดค้น “สายวัดใกล้กันอีกนิด” กล่าวถึงการพัฒนาเครื่องมือดังกล่าวว่า “การวัดระยะความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวนั้นสามารถทำได้หลายวิธี ทั้งการสัมภาษณ์และการสังเกตุแต่วิธีของสายวัดใกล้กันอีกนิดที่ทางสถาบันคิดค้นขึ้นการทำให้เป็นกิจกรรม และเกิดภาพจำลองขึ้น สายวัดจะมีความยาว 5 เมตร ให้บุคคลที่ต้องการวัดอยู่คนละฝั่งและให้เดินเข้าหากันและเลือกหยุดในจุดที่คิดว่าเหมาะสม โดยระยะที่มีนัยสำคัญคือระยะห่างตรงกันระหว่างทั้ง 2 คน ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์คู่พ่อและลูกมีระยะความสัมพันธ์ที่ห่างกันมากที่สุดเฉลี่ย 48 เซนติเมตร”

ปัญหาด้านครอบครัวนั้นต้องอาศัยกลไกที่หลากหลายในการแก้ไขปัญหา ภาครัฐมีส่วสำคัญสร้างกลไกการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ คุณนวลพรรณ ล่ำซำ ผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของนุษย์  กล่าวถึงการทำงานเชิงรุกของกระทรวงว่า “สำหรับในระดับพื้นที่ได้ดำเนินการในส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ซึ่งตอนนี้ได้เริ่มดำเนินการนำสายวัดระยะความสำพันธ์ไปใช้ศึกษาวิจัยระยะความสัมพันธ์ครอบครัวต่างๆ ใน 500 อบต. เมื่อทราบถึงข้อมูล และปัญหาต่างๆ ของแต่ละพื้นที่จะนำไปสู่การออกแบบกิจกรรมเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาต่อไป
นอกจากนโยบายทางภาครัฐที่เอาจริงเอาจังในการแก้ปัญหาให้สัมฤทธิ์ แล้วนั้น มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว อีกหน่วยงานหนึ่งซึ่งขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวมาอย่างต่อเนื่อง ได้พัฒนาสื่อการรณรงค์ในโครงการใกล้กันอีกนิดนะพ่อ ซึ่งนายวันชัยบุญประชา ผู้จัดการมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว เปิดเผยว่า  “ขณะนี้ได้เกิดความร่วมมือขึ้นระหว่างมูลนิธิและบริษัท จีทีเอช ในทางผลิตภาพยนตร์ “บ้านฉัน…ตะหลึ่งตึ่งโป๊ะ” ที่พูดเรื่องปัญหาของครอบครัวที่พ่อลูกมีระยะความสัมพันธ์ที่ห่างกันจนนำไปสู่ปัญหาในครอบครัว ทั้งนี้จุดเริ่มต้นเกิดจากคุณจิระ มะลิกุล  ที่เล็งเห็นปัญหาและอยากสะท้อนสู่สังคมเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง และทางเครือข่ายครอบครัวเชื่อว่าภาพยนตร์จะเป็นสื่อที่สามารถให้คนพ่อรวมถึงสมาชิกทุกคนในครอบครัวหันมองความสัมพันธ์ของคนในบ้าย ในกระชับความสัมพันธ์จนนำไปสู่การเป็นครอบครัวที่อบอุ่น”
          ในการดำเนินงานขั้นตอนนี้ ทางสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว แผนงานสุขภาวะครอบครัว สสส. และ สถาบันราชานุกูล จะร่วมกันดำเนินงาน ในเดือนธันวาคมนี้ โดยจะส่ง ปฏิทิน สารคดีเสียง เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ ให้กับ อปท 500 แห่งที่ได้คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ หลังจากนั้นจะทำการฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการในพื้นที่จำนวนดังกล่าว โดยจะอบรมหลักสูตรการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม แล้วทีมวิทยากรเหล่านี้ก็จะนำ เครื่องมือวัดระยะความสัมพันธ์ ไปเป็นเครืองมือสำรวจความสัมพันธ์ของครอบครัวในชุมชน ซึ่งก็น่าที่จะสามารถดำเนินการได้ในช่วงต้นปี 2553 ช่วงเวลาใกล้เคียงกับที่ภาพยนตร์ “บ้านฉัน…ตะหลึ่งตึ่งโป๊ะ” ออกฉาย และจะขยายพื้นที่ต่อไป ซึ่งหากมี อบต.เทศบาล หรือองค์กรใดสนใจจะสมัครเข้ามาร่วมโครงการก็สามารถติดต่อมาได้ที่สำนักส่งเสริมสถาบันครอบครัว สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ประกายทิพย์ แถมจอหอ โทร. 086-5034936

Be the first to comment on "จากไกล เปลี่ยนเป็นใกล้กันอีกนิดนะพ่อ!"

Leave a comment

Your email address will not be published.