ชีวิตพอเพียงที่บ้านสามขา จ.ลำปาง

บ้านสามขา ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ที่ชื่อบ้านสามขา เพราะมีที่มาจาก พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ซึ่งก็สะท้อนให้เห็นฐานคิดของชุมชนที่ยึดโยงกับพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี

ชุมชนบ้านสามขาเป็นชุมชนที่ผสมผสานการใช้ชีวิตร่วมไปกับยุคสมัย โดยนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ พร้อมกันนั้นยังตระหนักถึงคุณค่า ใส่ใจและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นชุมชนตัวอย่างในด้านการบริหารจัดการการเงิน และการใช้ชีวิตตามรอยพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกว่าจะมาถึงทุกวันนี้ นั้นก็เพราะกระบวนการรวมตัวร่วมคิดร่วมทำของทุกคนในชุมชนนั่นเอง…

 

ในตอนนี้ ลิฟท์ : สุพจน์ จันทร์เจริญ จะเป็นผู้ทำหน้าที่พิธีกร อาสาพาเราไปรู้จักกับชุมชนอยู่ดีมีสุขอีกชุมชนหนึ่งที่มีวิถีพอเพียง ความยาว 26 นาที ที่นี่มีอะไรพิเศษบ้างติดตามรับชมได้ตามอัธยาศัยครับ….

 

Be the first to comment on "ชีวิตพอเพียงที่บ้านสามขา จ.ลำปาง"

Leave a comment

Your email address will not be published.