ชีวิตไม่สงบในหมู่บ้านจัดสรร

เรื่องสาธารณูปโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องน้ำ นับว่าสำคัญต่อชีวิตของคนในหมู่บ้านจัดสรรย่านชานเมืองเป็นอย่างมาก…

เรื่องสาธารณูปโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องน้ำ นับว่าสำคัญต่อชีวิตของคนในหมู่บ้านจัดสรรย่านชานเมืองเป็นอย่างมากเนื่องจากบางพื้นที่ยังคงต้องพึ่งพาน้ำประปาบาดาลอยู่ และสาธารณูปโภคลักษณะนี้จะต้องบริหารจัดการกันเองโดยเอกชน อาจเป็นเจ้าของหมู่บ้านหรือคณะกรรมการหมู่บ้านก็ได้ บางหมู่บ้านก็ดำเนินการไปด้วยดี แต่บางหมู่บ้านก็สร้างปัญหาให้กับลูกบ้านมากมาย

ชีวิตของคุณอิสรีย์ สงบสบายเรื่อยมานับแต่มาอาศัยอยู่ในโครงการบ้านซิตี้โฮมวิลเลจ 2 อ.คลองหลวง ปทุมธานี ในปี พ.ศ.2540
แต่เมื่อเจ้าของหมู่บ้านได้ทิ้งหมู่บ้านไปในปีถัดมาความสุขสบายก็หนีหายไป สาเหตุจากกิจการน้ำประปาบาดาลซึ่งเป็นสาธารณูปโภคส่วนกลางได้ตกมาอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการหมู่บ้าน อันมีที่มาที่ไปที่ในความคิดเห็นของคุณอิสรีย์ รู้สึกว่ามันช่างไม่น่าเชื่อถือเอาเสียเลย

และจากความไม่พอใจเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ค่อย ๆ ขยายตัวเป็นเรื่องใหญ่ คุณอิสรีย์มีประเด็นเรื่องความไม่โปร่งใสของคณะกรรมการชุดนี้เรื่อยมา เมื่อมีปากเสียงกันผลที่ได้รับกลับมาคือการถูกข่มขู่ คุกคามและการกลั่นแกล้ง

วิธีการหนึ่งที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้ก็คือ การถูกถอดวาล์วมิเตอร์น้ำ มีทั้งการแอบถอด ข่มขู่คุกคาม โดยอ้างสิทธิเรื่องที่มีปัญหากับกรรมการหมู่บ้านบางคน ซึ่งเป็นสารพัดวิธีการที่ฝ่ายตรงข้ามจะนำมาเล่นงานคุณอิสรีย์

คุณอิสรีย์ ร้องเรียนไปหลายหน่วยงาน หลายครั้งก็ได้รับการเจรจาไกล่เกลี่ยให้ยอมความกันไป ผลสุดท้ายคุณอิสรีย์ก็อยู่ไม่ได้ต้องออกไปอาศัยอยู่ที่อื่น

คุณอิสรีย์มาขอให้ศูนย์พิทักษ์สิทธิช่วยเหลือติดตามในเรื่องของการจัดการปัญหาด้านสาธารณูปโภคน้ำประปา ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว กรรมการหมู่บ้านตั้งแต่ชุดที่รับงานต่อจากเจ้าของหมู่บ้านเดิม ไม่มีสิทธิในการเข้าจัดสรรและจัดจำหน่ายน้ำประปา เพราะโครงการดังกล่าวสัมปทานประกอบกิจการประปาได้หมดอายุแล้ว

เมื่อทำการต่อโดยมิได้ต่ออายุสัญญาสัมปทานจึงถือว่ามีความผิดตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2515

เรื่องดังกล่าวทางศูนย์ได้ติดต่อประสานงานร้องเรียนกับทางสำนักงานโยธาธิการจังหวัดปทุมธานี ซึ่งทางสำนักงานโยธาฯ ได้ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับบริษัท ซิตี้พรอพแอนด์แลนด์ จำกัดแล้ว

สำหรับเรื่องการข่มขู่ คุกคาม ทำร้ายร่างกายซึ่งเป็นคดีอาญา ทางคุณอิสรีย์ได้ดำเนินการด้วยตนเองโดยขณะนี้เรื่องอยู่ในกระบวนการพิจารณาคดีของศาลจังหวัดธัญบุรี

ข้อมูลจาก วารสารฉลาดซื้อ ฉบับที่ 51
ประจำเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2545

Be the first to comment on "ชีวิตไม่สงบในหมู่บ้านจัดสรร"

Leave a comment

Your email address will not be published.