ชุมชนสามชุก ตลาด 100 ปี จ.สุพรรณบุรี

            ตลาด…ที่มิใช่แค่เพียงสถานที่จับจ่ายซื้อหาสินค้าเท่านั้น แต่ตลาดสามชุก ตลาด 100 ปี
เป็นตลาดที่มีประวัติความเป็นมา ที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของผู้คน ชุมชน เป็นเมืองท่าแห่งการค้าขายมาแต่โบราณกาล เป็นตลาดที่เกิดจากความร่วมมือร่วมแรงจากทุกคน ไม่ว่าตลาดแห่งนี้จะเผชิญกับปัญหา และความเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้คนที่นี่ก็ร่วมใจกันอย่างขันอาสาเพื่อพัฒนาตลาดให้น่าอยู่และยั่งยืน อย่างที่ปรากฏในปัจจุบัน

             รายการชุมชนอยู่ดีมีสุข ตอน ชุมชนสามชุก ตลาด 100 ปี จ.สุพรรณบุรี เป็นสื่อรูปแบบหนึ่งที่ผลิตขึ้นภายใต้โครงการสื่อสาธารณะเพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุขและสังคมเข้มแข็ง โดยมูลนิธิพัฒนาสี่แยกอินโดจีน สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มีความยาว 26 นาที พิธีกรโดย เต้ ปิติศักดิ์ เยาวนานนท์ ที่มาร่วมค้นหาว่าตลาดแห่งนี้เขาอยู่กันอย่างไร ทำมาค้าขายอะไรกันบ้าง มีการจัดการตลาดอย่างไร อะไรที่ทำให้ตลาดแห่งนี้อยู่มาได้จนถึงปัจจุบันนี้ และผู้คนที่นี่เขามีความอยู่ดีมีสุขกันอย่างไรบ้าง

 

Be the first to comment on "ชุมชนสามชุก ตลาด 100 ปี จ.สุพรรณบุรี"

Leave a comment

Your email address will not be published.