ช.ช.ต.ร่วมประชุมคณะทำงานฯ ระดับจ.ยะลา

ช.ช.ต.ร่วมประชุมคณะทำงานฯ ระดับจ.ยะลา

นายธรรมรงค์  คงวัดใหม่ ปลัดจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสนับสนุนวิชาการระดับจังหวัดยะลา

จัดโดยโครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ช.ช.ต.) สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558
ณห้องประชุมกศน.ยะลา โดยมี นางสาวมาเรียม ชัยสันทนะ ผู้จัดการแผนงานทุนพัฒนาชุมชน  ผู้ประสานงานโครงการช.ช.ต. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตัวแทนชุมชน ต.ห้วยกระทิง อ.กรงปินัง และ ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

Be the first to comment on "ช.ช.ต.ร่วมประชุมคณะทำงานฯ ระดับจ.ยะลา"

Leave a comment

Your email address will not be published.