ตลาดน้ำคลองลัดมะยมชวนชุมชนเข้าวัดทุกวันพระ

ตลาดน้ำคลองลัดมะยมชวนชาวชุมชน พ่อค้า แม่ค้า ลูกค้า ไปสวดมนต์ในทุกวันพระที่ วัดศิริวัฒนาราม เป็นวัดอยู่ริมคลองลัดมะยม เพื่อฟื้นวิถีชาวพุทธ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนืองใน ทวิศุภมงคล ๒๖๐๐ ปี ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และในหลวง ๘๔ พรรษา ในปี ๒๕๕๕

 

เป็นการฟื้นวิถีชาวพุทธ วิถีชุมชน ครั้งนี้เป็นกิจกรรมครั้งแรก โดยใช้โอกาสวันสงกรานต์ ๑๓ เมษานี้ ซึ่งตรงกับวันพระพอดี มีพระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตวังโส จากวัดสุทัศนฯมาเป็นกำลังใจให้ลุงชวนซึ่งเป็นผู้ชวนสมชื่อ และร่วมเปิดมิติให้ คนที่มาร่วมสวดมนต์ รับรู้ประวัติศาสตร์ชาติ ศาสนา ที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงต่อการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของคนไทย จนส่งผลกระทบเป็นอย่างที่เราเห็นในปัจจุบัน

ซึ่งถ้าการฟื้นฟูความเป็นวิถี ที่เข้ามาร่วมเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นด้านศาสนาหรือทำกิจกรรมร่วมกัน จะมีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน และช่วยลดปัญหาเหล้า บุหรี่ ความแตกแยกของครอบครัว ร่วมด้วยช่วยกันเติมต้นทุนทำบุญให้แผ่นดิน

ลุงชวนบอกว่าจะชวนกันมาสวดมนต์ร่วมกันในวันพระ เดือนละ ๒ ครั้ง เวลา ๑ ทุ่ม ถึง ๒ ทุ่มและจำหาหนังสือสวดมนต์มาถวายวัดเพื่อจะได้ใช้ร่วมกัน

การเดินทางไปวัดเป็นแบบ “นั่งเรือกินลม ชมดาว เข้าวัด”

อภิศา มะหะมาน / 089-2748824

 

Be the first to comment on "ตลาดน้ำคลองลัดมะยมชวนชุมชนเข้าวัดทุกวันพระ"

Leave a comment

Your email address will not be published.