ตัวแทนธนาคารโลกเยี่ยมโครงการพร้อมบริจาคเงินร่วมสร้างกุโบร์

ตัวแทนธนาคารโลกเยี่ยมโครงการพร้อมบริจาคเงินร่วมสร้างกุโบร์

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 นางภมรรัตน์ ตันสงวนวงษ์ เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการพัฒนาสังคม ธนาคารโลก ผู้สนับสนุนโครงการสนับสนุนชุมชนเพื่อฟื้นฟูท้องถิ่นชายแดนภาคใต้ ระยะขยาย(ช.ช.ต.)

พร้อมคณะจากธนาคารโลกและโครงการช.ช.ต.ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนโครงการสหกรณ์อิสลามอันนาอีมจำกัด ร่วมใจสันติสุข  บ้านควนนางาบาตูฆอ และโครงการร้านค้าลอยฟ้าชุมชนบ้านบารู(สลาแด)  บ้านสลาแด ต.ห้วยกระทิง อ.กรงปินัง จ.ยะลา พร้อมร่วมบริจาคเงินในงานมัสยิดเมาะเย๊าะ เพื่อนำไปจัดซื้อที่ดินในการสร้างกุโบร์ โดยมีนายอำราน เห็นสุเด็น  นายกอบต.ห้วยกระทิง เป็นตัวแทนรับมอบ

Be the first to comment on "ตัวแทนธนาคารโลกเยี่ยมโครงการพร้อมบริจาคเงินร่วมสร้างกุโบร์"

Leave a comment

Your email address will not be published.