บุญกุ้มข้าวใหญ่

กิจกรรมงาน “บุญกุ้มข้าวใหญ่” เมื่อวันที่ 3-6 ธันวาคม 2546 ที่ผ่านมา ณ พิพิภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมน่าสนใจในงาน มหกรรมประชาชนฅนอุบลราชธานี ครั้งที่ 6

 

โครงการถักทอเครือข่ายพลังชุมชน พลังแผ่นดิน เพื่อเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ร่วมกับภาคีในเครือข่ายต่างๆของจังหวัดอุบลราชธานี เครือข่ายป่าชุมชน คนตีเหล็ก เครือข่ายลุ่มน้ำ ป่าคงนาขาม และองค์กรพัฒนาเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี อันได้แก่ กลุ่มฮักลำโดม สหกรณ์การเกษตรปากมูล มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย และในภาครัฐบาล ได้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อุบลราชธานี และชุมชนราชธานีอโศก

ได้ร่วมกันจัดงาน “บุญกุ้มข้าวใหญ่” ขึ้นเมื่อวันที่ 3-6 ธันวาคม 2546 ที่ผ่านมา
โดยมหกรรมงานครั้งนี้ เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ 04-00-22.00 น. ณ พิพิภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี

งานครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ชาวอุบลจัดขึ้น เพื่อเปิดพื้นที่และเวทีสาธารณะให้แก่คนภายในพื้นที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยกัน โดยกิจกรรมในงานที่น่าสนใจได้แก่ กิจกรรมการเชิดชูคนดีคนศิลป์ ใน 2 ลักษณะ ได้แก่
1. การทำสารคดีเชิดชูพ่อพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา ศิลปินครูเพลงที่เป็นทั้งนักแต่งเพลง นักสร้างภาพยนตร์ (ผู้กำกับภาพยนตร์ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่, มนต์รักแม่น้ำมูล) และ
2. เป็นเวทีเฟ้นหานักร้องรุ่นใหม่ ที่เป็นลูกหลานของชาวอุบลราชธานีโดยตรง และเพื่อปลุกวิญญาณเพลงเก่า ให้ประชาชนได้ซึมซับบทเพลงแห่งความเป็นอีสาน และบทเพลงแต่ละเพลง ที่พ่อครูพงษ์ศักดิ์แต่งขึ้นมาล้วนบ่งบอกถึง ความเป็นถิ่นอีสานได้อย่างเห็นภาพ

 

และเป็นที่น่ายินดีที่เจตนารมณ์ของการจัดงาน ได้มีผู้สนใจเข้าร่วมสมัครเป็นจำนวนถึง 14 คน ในเวลา 2 คืน นับว่าเป็นการให้ความสนใจของคนในชุมชนที่อยากทำกิจกรรมในพื้นที่ ซึ่งทำให้ชุมชนได้มาพบปะกันและสนุกสนาน กับกิจกรรมที่ผ่านมา

 

Be the first to comment on "บุญกุ้มข้าวใหญ่"

Leave a comment

Your email address will not be published.