ประกาศรับสมัคร

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

ประกาศรับสมัคร

 

เจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ชชต.)

 

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีภารกิจเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น และประชาสังคม มีความประสงค์รับสมัคร เจ้าหน้าที่โครงการ ทำงานเต็มเวลา จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง

ผู้ประสานงานพื้นที่ เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยมีพื้นที่ปฏิบัติงานในตำบลดังต่อไปนี้

ต.ห้วยกระทิง อ.กรงปินัง จังหวัดยะลา

ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

คุณสมบัติผู้สมัคร

– จบการศึกษาปริญญาตรี

– มีถิ่นพำนัก / ภูมิลำเนาในสามจังหวัดชายแดนใต้ (ถ้าอยู่ในพื้นที่อำเภอที่ทำโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

– สามารถใช้ภาษามลายูท้องถิ่นได้ (ฟัง / พูด)

– มีประสบการณ์ทำงานพัฒนาชุมชน / สังคม / หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่อย่างน้อย 1 ปี

– มีทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ

– มีทักษะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์

– มีความมุ่งมั่นต่อการทำงานพัฒนาชุมชน และพร้อมที่จะปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมายของโครงการ

สิทธิประโยชน์ ของผู้ปฏิบัติงาน

ได้รับการฝึกอบรมทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการทำงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องในระหว่างปฏิบัติงาน

ได้มีโอกาสเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานพัฒนาทั้งที่เป็นประสบการณ์ภายในและจากต่างประเทศ

ได้รับการประกันอุบัติเหตุ และประกันสังคม

รับสมัคร

ตั้งแต่ 1 15 กรกฎาคม 2556

 

เริ่มปฏิบัติงาน

 

1 สิงหาคม 2556

ส่งใบสมัครที่

สำนักงานโครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา 245/5-6 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

โทรศัพท์/โทรสาร 073-350473

Email : Anchaleenet@gmail.com

หรือติดต่อคุณอัญชลี หมัดเลียด 087-9689706

หมายเหตุ : สามารถ Download ใบสมัคร ได้ที่ http\\www.ldinet.org

Be the first to comment on "ประกาศรับสมัคร"

Leave a comment

Your email address will not be published.