ประกาศรางวัลหนังสั้น บทความ ดร.ป๋วย

“จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน”

 “ปิ๊งส์ 54” 

โครงการประกวดหนังสั้น
ในงานสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ 1

รายชื่อหนัง 12 เรื่อง

รางวัลชนะเลิศ

หนังสั้นเรื่อง เศษปูนในซอกตึก”

โดย ฟิล์มสราญ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา / มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)

———————————————————————————————

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

หนังสั้นเรื่อง “แผลเป็น

โดย เต่ายิ้ม โปรดักชั่น (มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)

———————————————————————————————

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

หนังสั้นเรื่อง “มื้อพิเศษ

โดย Animolar&D.O.I (มหาวิทยาลัยรังสิต)

———————————————————————————————

รางวัลขวัญใจมหาชน

หนังสั้นเรื่อง “โตขึ้นอยากเป็นอะไร…?

โดย Ed.tech (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)

———————————————————————————————

หนังสั้นเรื่อง “สวัสดิกาล

โดย ฉลากฟิล์ม ( โรงเรียนสระแก้ว / โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์)

———————————————————————————————

หนังสั้นเรื่อง “กระโดดตึก

โดย VRFilm (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

———————————————————————————————

หนังสั้นเรื่อง “why?

โดย phutti film (โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล)

———————————————————————————————

หนังสั้นเรื่อง “18

โดย Zoo pavilion and Factory movie (มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์)

———————————————————————————————

หนังสั้นเรื่อง “วัคซีน

โดย สะกิดเต่า (มหาวิทยาลัยหาดใหญ่)

———————————————————————————————

หนังสั้นเรื่อง “จากโคกอีแร้งสู่ทุ่งหมาเมิน

โดย 143 Group (โรงเรียนถาวรานุกุล / มหาวิทยาลัยนาฎศิลป์ / มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต)

———————————————————————————————

หนังสั้นเรื่อง “ผู้กำกับ

โดย คัณฑีเจีย (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร)

———————————————————————————————

หนังสั้นเรื่อง “ทางลาด

โดย มาหัดไทย (มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)

Be the first to comment on "ประกาศรางวัลหนังสั้น บทความ ดร.ป๋วย"

Leave a comment

Your email address will not be published.