ประชาคมจังหวัดปฏิรูปการศึกษาสู่ความเป็นไท

ประชาคมจังหวัดปฏิรูปการศึกษาสู่ความเป็นไท 

 

สำนักงานปฏิรูป (สปร.) ร่วมกับ มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “ประชาคมจังหวัดปฏิรูปการศึกษาสู่ความเป็นไท”   ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องกษัตริย์ศึก โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ    โดยนายแพทย์พลเดช  ปิ่นประทีป  เลขาธิการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์   ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วีระ  สัจกุล  อธิบดีสถาบันอาศรมศิลป์  กล่าวสุนทรพจน์  

 

 

จากนั้นมีพิธีรับมอบปัญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ประกอบการสังคม  รวม 12 ศูนย์  กว่า 200 คน  จาก ศ.นพ.ประเวศ  วะสี  ในฐานะประธานที่ปรึกษามหาวิชชาลัยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น  พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ประชาคมจังหวัดปฏิรูปการศึกษาสู่ความเป็นไท”   ท้ายของช่วงเช้าเป็นการบรรยายพิเศษโดย นายอเนก  นาคะบุตร ประธานมหาวิชชาลัยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น   ปิดท้ายในภาคบ่ายด้วยการแลกเปลี่ยนแนวคิดการดำเนินงานการปฏิรูปการศึกษาโดยภาคประชาสังคม

สอบถามข้อมูลหลักสูตรได้ที่ สำนักงานมหาวิชชาลัยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น  129/2 ซอยวิภาวดี 18 ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2690-0145

Be the first to comment on "ประชาคมจังหวัดปฏิรูปการศึกษาสู่ความเป็นไท"

Leave a comment

Your email address will not be published.