ประชาธิปไตยสามัญประจำชุมชน

            ประชาธิปไตยสามัญประจำชุมชน ผู้เขียนอาจจงใจตั้งชื่อให้คล้ายกับยาสามัญประจำบ้าน ที่ยามป่วยไข้ ร่างกายเกิดอาการเจ็บป่วย ก็อาศัยยาสามัญประจำบ้านมารักษา บรรเทาเบาบางอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น

เมื่อเปรียบร่างกายเป็นชุมชน ยามเมื่อชุมชนเกิดปัญหาทุกข์ร้อนขึ้นมา ประชาธิปไตยชุมชน ก็เป็นทางออกชนิดหนึ่งในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี อาจเรียกได้ว่าเป็นประชาธิปไตยที่กินได้ แก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง

            หนังสือเล่มนี้ วิทยาลัยการจัดการทางสังคม (วจส.) ซึ่งมีบทบาทในการจัดการความรู้เพื่อการจัดการทางสังคม ได้ร่วมกับชุมชนถอดความรู้ประสบการณ์ของชุมชนในทุกภูมิภาค และนำมาจัดทำหนังสือ ที่เรียบเรียงโดย ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ โดยหวังว่าจะสร้างการเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยชุมชน แก่ชุมชนที่กำลังแสวงหาแนวทางการจัดการตนเองในอนาคต โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 5 ตอน
ตอนที่ 1 เกริ่นนำ ทำไมต้องพูดถึงการเมืองชุมชน
ตอนที่ 2 ความหมาย “ประชาธิปไตยชุมชน” ที่ทุกคนช่วยกันสร้าง
ตอนที่ 3 กระบวนการที่นำสู่การสร้างประชาธิปไตยชุมชน
ตอนที่ 4 ประชาธิปไตยชุมชนแก้ปัญหาชุมชนได้อย่างไร
ตอนที่ 5 ข้อควรคำนึง
          หากใคร่รู้ว่าประชาธิปไตยชุมชนคืออะไร แก้ปัญหาชุมชนได้จริงหรือไม่…ขอแนะนำว่าไม่ควรพลาด!!

Be the first to comment on "ประชาธิปไตยสามัญประจำชุมชน"

Leave a comment

Your email address will not be published.