ประเทศไทย : มหาอำนาจแห่งรอยยิ้มและความดีงาม

สุนทรพจน์งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ

โดย  รองเลขาธิการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) นางเบ็ญจมาศ  ศิริภัทร

 

“ประเทศไทย : มหาอำนาจแห่งรอยยิ้มและความดีงาม”

 

นมัสการพระคุณเจ้า  และท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย

 

                    ในขณะนี้ผู้คนต่างเห็นตรงกันแล้วว่า  บ้านเมืองและพี่น้องคนไทยของเรากำลังเผชิญวิกฤตจากรอบด้านที่ประดังเข้ามาพร้อมๆ กัน

                   ทั้งวิกฤตจากภายนอก  อันได้แก่วิกฤตสิ่งแวดล้อมโลก  วิกฤตเศรษฐกิจ  วิกฤตวัฒนธรรมบริโภคนิยม  และวิกฤตอันเกิดจากภายในของเราเอง  ซึ่งหมายถึงความเสื่อมทรามทางศีลธรรมและค่านิยมเชิงคุณธรรม  การทุจริตคอร์รัปชัน  ความแตกแยก  ความรุนแรง  และความเหลื่อมล้ำ-ไม่เป็นธรรม ต่างๆนาๆ

นับเป็นเวลา 5 ปีแล้ว ที่ประเทศของเราพลัดเข้าสู่สภาวะโกลาหลไร้ระเบียบจากความวุ่นวายทางการเมือง  ขื่อแปบ้านเมือง  กฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับทางสังคม  และสถาบันหลักของชาติถูกท้าทายและถูกคุกคามจนซวนเซ  จนบัดนี้ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหลุดออกไปได้หรือไม่  ในภาวการณ์แบบใด

                   อย่างไรก็ตาม  ท่ามกลางวิกฤตการณ์ดังกล่าว  ยังมีความเคลื่อนไหวและการรวมตัวกันของพลังสร้างสรรค์ของสังคมเกิดขึ้นและปรากฏตัวให้เห็นอยู่ตลอดเวลา  จากจุดเล็กๆ มากมายก่อนที่จะเริ่มเชื่อมโยงและขยายตัวหรือฝ่อเหี่ยวลงไปสุดแท้แต่เหตุปัจจัย

                   การรวมตัวเป็นครือข่ายสังคมคุณธรรมของ 20 องค์กรแม่ข่ายระดับชาติในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ 5 นี้  นับเป็นตัวอย่างรูปธรรมที่ชัดเจนของการเชื่อมโยงพลังสร้างสรรค์ดังกล่าว  ซึ่งดิฉัน  ในนามของสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  หรือ LDI  มีความหวังอย่างแรงกล้าที่จะเห็นการเติบโตและเข้มแข็งของเครือข่ายนี้  จนสามารถร่วมแสดงบทบาทสำคัญในการนำพาประเทศชาติและสังคมไทยออกจากวิกฤตความขัดแย้งให้ได้ภายใน 5 ปีข้างหน้า  ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป

 

ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย

                   ในวิกฤตย่อมมีโอกาสแฝงตัวมาด้วยเสมอ  ขอแต่เราตั้งสติให้มั่นและใช้ปัญญาอันบริสุทธิ์เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องคนไทยเป็นที่ตั้ง  เราจะมองเห็นปัจจัยด้านบวกที่ซุกซ่อนตัวอยู่ในจุดต่างๆ  รอแต่การเข้าถึง  การเชื่อมโยง  และการบริหารจัดการที่เหมาะสมก็จะกลายเป็นพลังขับเคลื่อนออกจากจุดที่ติดขัดและภาวะความโกลาหลไปสู่ระเบียบสังคมแบบใหม่ที่วิวัฒนาดีขึ้นกว่าเดิม

                   สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  ในฐานะองค์กรภาคประชาสังคมที่บุกเบิกงานชุมชนเข้มแข็งและประชาสังคมมาร่วม 30 ปี  โดยมีข่ายการทำงานเชื่อมโยงกับองค์กรชุมชนท้องถิ่น  องค์กรพัฒนาเอกชน  องค์กรสาธารณประโยชน์  และองค์กรภาคธุรกิจ CSR ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ  เราเห็นด้วยอย่างยิ่งกับวิสัยทัศน์ของเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมที่ใฝ่ฝันว่า  ประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มและความดีงามใน 20 ปี ข้างหน้า (The Land of Smile and Goodness,2030)  และมีความเชื่อมั่นเต็มเปี่ยมว่าประเทศไทยสามารถเป็นผู้นำอาเซียนในด้านสันติภาพ  ประชาธิปไตย  และธรรมาภิบาลได้อย่างแน่นอนภายใน 10 ปี หากเรามีพลังเครือข่ายสังคมคุณธรรมที่เข้มแข็ง  และรัฐบาลที่ฉลาดปราดเปรียวผนึกกำลังกันทำงานจนสามารถควบคุมทุจริตคอร์รัปชันได้  แก้ปัญหาพิพาทชายแดนหมดไป  และสร้างความสามัคคีปรองดองคืนความสุขให้แผ่นดินสำเร็จ

                   เราขอสนับสนุนการขับเคลื่อนพลังทางสังคมภายใต้ “กรอบทิศทางการขับเคลื่อนเครือข่ายสังคมคุณธรรม  พ.ศ.2555-2564”  โดยอยากเห็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องร่วมกันอย่างน้อย 10 ปีจากนี้ไป  และขอประกาศตัวเข้าร่วมรณรงค์ตาม “แผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ” โดยเคียงบ่าเคียงไหล่กับองค์กรภาคีของสมัชชาคุณธรรมไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย

                   ดิฉันขอประกาศ ณ ที่นี้ว่า

                   LDI และผู้ประสานงาน 12,209 คน จาก 2,161องค์กร ใน26เครือข่ายทั่วประเทศ  เราพร้อมร่วมขบวน

                   ขอบคุณค่ะ

 

22 กรกฎาคม 2554

ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี

Be the first to comment on "ประเทศไทย : มหาอำนาจแห่งรอยยิ้มและความดีงาม"

Leave a comment

Your email address will not be published.