ผู้ประสานงานปัตตานีพบ พช. ปัตตานี หารือแนวทางร่วมงานในพื้นที่

ผู้ประสานงานปัตตานีพบ พช. ปัตตานี หารือแนวทางร่วมงานในพื้นที่

ผู้ประสานงานพื้นที่ปัตตานี โครงการ ช.ช.ต. เข้าพบ พัฒนาการจังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ปัตตานี อาคารศาลากลางหลังใหม่ เพื่อแนะนำโครงการและผู้ปฏิบัติงาน พร้อมหารือหาแนวทางในการทำงานร่วมกันในพื้นที่

เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2558 นางสาวลม้าย มานะการ ผู้ประสานงานอาวุโส โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ (ช.ช.ต.) นำผู้ประสานงานพื้นที่ปัตตานี เข้าพบ นายเฉลิม สุขทอง พัฒนาการจังหวัดปัตตานี  ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่ง
นายมูฮัมหมัด เจ๊ะดอเลาะ ผู้ประสานงานพื้นที่ ต.พ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ได้นำเรียน ขั้นตอนการทำงานพัฒนาชุมชนโดยกระบวนการ  CDD (Community driven development) ซึ่งคนในชุมชนเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักและเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ
นายเฉลิม สุขทอง กล่าวว่า ยินดีช่วยขับเคลื่อนงานในปัตตานี และเดินไปด้วยกันกับโครงการ ช.ช.ต.
“ตั้งใจมาช่วยพัฒนาพื้นที่ด้วยความเข้าใจร่วมกัน การพัฒนาชุมชนต้องให้ความสำคัญกับชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี มีการวางแผนยุทธศาสตร์ใน 2 ปีข้างหน้า ในมิติยกระดับคุณภาพชีวิตคนปัตตานีให้ดีขึ้น  ด้วยการกำหนดทิศทาง บทบาท ภารกิจ ที่ไปในแนวทางด้วยกันของทุกฝ่ายทุกหน่วยงาน อยากมีเพื่อนร่วมอุดมการณ์มากขึ้น จับมือขับเคลื่อนงานไปด้วยกันเพราะงานช่วยชาวบ้านคืองานบุญ สิ่งสำคัญคืองานพัฒนาต้องได้คนที่มีใจรักทำงานด้านนี้และมีทักษะกับชุมชนจึงจะทำให้งานเดินไปได้ด้วยดี”

Be the first to comment on "ผู้ประสานงานปัตตานีพบ พช. ปัตตานี หารือแนวทางร่วมงานในพื้นที่"

Leave a comment

Your email address will not be published.