พื้นที่สาธารณะ ในเมืองลำปาง

….พื้นที่สาธารณะเก่าหายไปตัวอย่างมีให้เห็น ข่วงกลางบ้านหายไป วัดถูกหลวงพ่อยึดไปเป็นของตนเอง….

 

พื้นที่สาธารณะ ในเมืองลำปาง

 

โดย กิตติคุณ  ศิริญานันท์


        ท่านผู้อ่านมักจะเจอคำว่า พื้นที่สาธารณะ  จริงๆ แล้วมันอยู่กับเราอย่างเลี่ยงเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะขึ้นรถโดยสารบนท้องถนน ขอยกบทความของอาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์ เขียนไว้ว่า

 

          …ในระยะร้อยกว่าปีนับตั้งแต่ความเจริญเข้ามาสู่ประเทศ ผมคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับพื้นที่สาธารณะในสังคมไทยสองอย่าง อย่างแรกคือ พื้นที่สาธารณะเก่าหายไปตัวอย่างมีให้เห็น ข่วงกลางบ้านหายไป วัดถูกหลวงพ่อยึดไปเป็นของตนเอง อย่างที่สองคือ ความไม่เท่าเทียมกันของกลุ่มต่างๆ ในการสร้างพื้นที่สาธารณะในสังคม เช่น ภาคธุรกิจเท่านั้นที่สามารถเข้าไปใช้พื้นที่ในสื่อแข่งขันกับรัฐได้ แม้บัญญัติให้คลื่นความถี่เป็นทรัพยากรสาธารณะ แต่จนถึงทุกวันนี้คลื่นความถี่ก็ยังไม่ได้เป็นสาธารณะ ผ่านสองสามรัฐบาล การดำเนินการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญก็ยังถูกเตะถ่วงไปเรื่อยๆ ในขณะที่ภายใต้การกำกับควบคุมของรัฐบาลนั้นฝ่ายทุนกลับสามารถรุกเข้าไปยึดพื้นที่นี้ไปเป็นของตนเองมากขึ้นเรื่อยๆ

 

         พื้นที่สาธารณะในลำปางที่เห็นได้ชัดคือ สวนสาธารณะเขลางค์เป็นพื้นที่ที่คนลำปางเข้าไปใช้จริงบางเรื่อง บางกลุ่มทำแล้วก็เงียบหายไป ขาดการปฏิสัมพันธ์และขาดการร่วมคิดร่วมก่อเกิดกิจกรรมขึ้นมาโดยคนลำปาง พื้นที่สาธารณะอีกแห่งคือ ศาลากลางเก่าซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะที่รอการมีส่วนร่วมของคนโดยแท้ การจะหวังรอให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งทำก็ไม่แน่ว่าจะตอบสนองต่อความต้องการของคนลำปางได้จริง ทางกลับกันถ้าคนลำปางลุกขึ้นมาเป็นธุระให้บ้านให้เมือง ช่วยกัยสรรสร้างองค์ความรู้ที่หลากอาชีพ วัย ประสบการณ์และสุดท้ายก็ร่วมกันเป็นเจ้าของ ร่วมรักษา ร่วมกันจัดการพื้นที่สาธารณะอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน


ข่วง(ลาน)หน้าวัดพระธาตุลำปางหลวง

 

ถึงเวลาหรือยังที่เราจะลุกเดินออกจากกรอบความคิดเดิมที่รอคอยแต่หน่วยงานรัฐ เอกชน การเมืองท้องถิ่น ทำให้แล้วแลกกับการดึงงบประมาณเข้ากระเป๋าตัวเอง

 

          คนลำปางคิดได้ทำได้ ทุกฝ่ายช่วยกันเชื่อว่าศักยภาพของคนลำปางมีหลากหลายวิชาชีพมารวมตัวกันมันเกิดพลังความคิดที่หลากหลาย สามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ

จาก : สารล้านคำ

ปีที่2 ฉบับที่ 10 เดือนมีนาคม 2547

Be the first to comment on "พื้นที่สาธารณะ ในเมืองลำปาง"

Leave a comment

Your email address will not be published.