มหาสยามยุทธ

ความขัดแย้งระหว่างพี่น้องคนไทยขณะนี้ซึ่งแบ่งข้างด้วยอารมณ์รุนแรงเป็นฝ่ายรักทักษิณกับฝ่ายเกลียดทักษิณ ข้างละเท่าไรไม่ทราบแน่ แต่อาจมากกว่าข้างละ ๑๐ ล้านคน จึงน่าจะเป็นความแตกแยกในหมู่คนไทยด้วยกันที่ใหญ่ที่สุดอันอาจนำไปสู่การนองเลือด จึงเรียกการต่อสู้ครั้งนี้ว่า “มหาสยามยุทธ”

@@@@@@@@@@@@@@@@@@

มหาสยามยุทธ

โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี
ตีพิมพ์ครั้งแรก ผู้จัดการออนไลน์
ผมตั้งชื่อเลียนมหากาพย์ “มหาภารตยุทธ” ของอินเดีย ซึ่งเป็นเรื่องราวสงครามใหญ่ระหว่างพี่น้องครูบาอาจารย์ รวมทั้ง แม้พระกฤษณะก็ยังลงมาเป็นสารถีขับรถรบให้ท้าวอรชุน
ความขัดแย้งระหว่างพี่น้องคนไทยขณะนี้ซึ่งแบ่งข้างด้วยอารมณ์รุนแรงเป็นฝ่ายรักทักษิณกับฝ่ายเกลียดทักษิณ ข้างละเท่าไรไม่ทราบแน่ แต่อาจมากกว่าข้างละ ๑๐ ล้านคน จึงน่าจะเป็นความแตกแยกในหมู่คนไทยด้วยกันที่ใหญ่ที่สุดอันอาจนำไปสู่การนองเลือด จึงเรียกการต่อสู้ครั้งนี้ว่า “มหาสยามยุทธ” น่าจะมีผู้วิจัยเก็บข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องและเหตุการณ์ไว้อย่างละเอียดและนำมาประพันธ์เป็นมหากาพย์ เพื่อให้เป็นที่เรียนรู้ใหญ่ของคนไทยทั้งชาติสืบต่อไป
ถ้าเราพยายามมองความขัดแย้งโดยใช้อารมณ์น้อยที่สุดเพื่อให้เห็นทั้งหมด อย่างน้อยทำให้เข้าใจเหตุการณ์ตามความเป็นจริง อย่างมากอาจช่วยให้เห็นทางออก
๑.ขบวนการพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
พธม. เป็นการรวมตัวของคนอันหลากหลายที่มีอารมณ์ร่วม คือ เกลียดทักษิณ โดยที่เห็นว่า ทักษิณชอบใช้อำนาจ คดโกง บ่อนทำลายชาติและจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์
พธม.ใช้การชุมนุมและการสื่อสารด้วยเอเอสทีวีไปสู่คนจำนวนมากเป็นเครื่องมือ มีผู้บริจาคอาหาร ข้าวของเครื่องใช้และเงินเพื่อการต่อสู้อย่างไม่ขาดสาย
แกนนำและทหารเอกทั้งหญิงและชายมีความสามารถสูงในการสื่อสารปลุกเร้าอารมณ์ร่วมในอุดมการณ์ของการต่อสู้เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใช้แนวทางการต่อสู้ด้วยสันติอหิงสา
แม้จิตใจและวาจายังไม่เท่าสันติอหิงสาของท่านมหาตมะคานธีและมีวัตถุประสงค์ในการทำลายระบอบทักษิณ
พธม. เป็นขบวนการต่อสู้อำนาจรัฐที่เข้มแข็งที่สุดเท่าที่เคยมีมา ตัว พตท.ทักษิณเอง แม้มีอานุภาพมากสุดๆ ซึ่งจะกล่าวต่อไปถึงกับถอยร่น ดังที่ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ถูกตัดสินจำคุกและหลบหนีอยู่ต่างประเทศ
จุดอ่อนของ พธม. คือ การเกรี้ยวกราดใส่คนที่เห็นต่างทำให้เสียแนวร่วม
คนเกลียดทักษิณมีทั้งที่เป็นพธม.และไม่เป็น อย่างละเท่าไรไม่ทราบแน่ แต่พธม.เป็นขบวนการจัดตั้งเพื่อการต่อสู้คล้ายกองทัพ
๒.ระบอบทักษิณ
ที่เรียกว่า ระบอบทักษิณนั้นกว้างขวางใหญ่โตและกินลึก ประกอบด้วยคนรักทักษิณที่เป็นชาวชนบทในภาคเหนือและภาคอีสาน คนจนในเมือง นักการเมืองในพรรคไทยรักไทยเดิมและพลังประชาชน (พปช.) ข้าราชการ นักวิชาการ สื่อมวลชนบางส่วน นักธุรกิจ ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการระดับสูง นายทหารนอกราชการ ที่ได้รับผลประโยชน์มหาศาลจากระบอบทักษิณ ฝ่ายซ้ายบางส่วนที่ไม่นิยมสถาบันและเจ็บช้ำน้ำใจมาจากเหตุการณ์สังหารโหดนักศึกษาเมื่อ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ จริงอยู่คนรักทักษิณส่วนหนึ่งอาจเกิดจากผลประโยชน์และสินจ้างรางวัล แต่ก็มีคนรักทักษิณด้วยใจจริงและคนมีอุดมการณ์
ตัวคุณทักษิณเองมีมหิทธานุภาพสูงมากและมีเงินมหาศาล แม้ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็สามารถควบคุมสั่งการคณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสียงข้างมากและจัดการการสื่อสารทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เป็นประโยชน์กับระบอบทักษิณและเป็นโทษกับฝ่ายตรงข้าม เป็นนายกรัฐมนตรีคนเดียวที่เมื่อถูกรัฐประหารแล้วระบอบทักษิณก็ยังกลับมาครองอำนาจรัฐอีกได้ สามารถใช้ทั้งทรัพยากรภาครัฐและทรัพยากรมหาศาลส่วนตัวเป็นเครื่องมือต่อสู้
จุดอ่อนของทักษิณ คือ การมีคดีความเกี่ยวกับทุจริตคอร์รัปชั่นมากมายและข้อกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการล่วงเกินจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้ง อาจอยู่เบื้องหลังการก่อความรุนแรง
จุดอ่อนทั้ง ๓ ประการนี้ ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขจะเป็นบ่อนทำลายความชอบธรรมของระบอบทักษิณ
.สภาพค้ำยัน ไม่แพ้ไม่ชนะเด็ดขาด
ขณะนี้เกิดปรากฏการณ์ที่อำนาจต่างๆ ค้ำยันกันหมด ไม่แพ้ไม่ชนะกันอย่างเด็ดขาด และยังไม่มีทางออกชั่วคราว ดังนี้
(๑) พธม.ไม่สามารถทำลายระบอบทักษิณได้หมดสิ้น ตัวทักษิณอาจจะถอยร่นเพราะกฎหมายแต่ระบอบทักษิณยังใหญ่โตกว้างขวางลงรากลึก ในฟิลิปปินส์แม้มาร์กอสจะหมดอำนาจหรือตายไปแล้วแต่ระบบมาร์กอสยังคงอยู่มาตั้ง ๒๐ ปี
(๒) กองทัพไม่สามารถทำรัฐประหารได้สมัยแห่งการทำรัฐประหารผ่านพ้นไปแล้ว รัฐประหารเมื่อ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ก็แสดงให้เห็นว่าไม่ได้ผลในการแก้ปัญหาแต่กลับทำให้ยากลำบากมากขึ้น
ถ้าทำรัฐประหารกำลังประชาชนของระบอบทักษิณก็จะต่อต้าน หากจัดตั้งรัฐบาลฝ่ายตรงข้ามขึ้นมา ระบอบทักษิณก็รวมตัวต่อสู้ได้ทำนองเดียวกับที่ขบวนการพธม.ต่อสู้กับอำนาจรัฐที่เป็นตัวแทนของทักษิณ
รัฐประหารจึงไม่ใช่คำตอบด้วยประการใดๆ แต่กองทัพทั้งสามเหล่าก็เป็นพลานุภาพสูงสุดของประเทศ ถ้าไม่ทำรัฐประหารก็จะมีบารมีที่อาจช่วยให้ประเทศมีทางออก ดังจะกล่าวต่อไป
(๓) ในวิกฤติแห่งการค้ำยันไม่มีใครแพ้ใครชนะชั่วคราวนี้ ถ้าป้องกันอย่าให้เกิดความรุนแรงก็เป็นโอกาสที่จะพัฒนาไปสู่ความก้าวหน้าในระนาบใหม่ได้
๔. ในสภาวะค้ำยันจะทำอะไรกันได้บ้าง
ในสภาพค้ำยันไม่มีใครแพ้ใครชนะอย่างเด็ดขาดและดูเสมือนไร้ทางออกในปัจจุบัน อาจทำได้ดังต่อไปนี้
(๑) ก็ต่อสู้กดดันกันต่อไปเพื่อแสวงหาความชอบธรรมแต่ต้องป้องกันความรุนแรงไม่สร้างประเด็นที่จะเป็นชนวนของความรุนแรง
กองทัพต้องทำหน้าที่ป้องกันความรุนแรง รัฐบาลต้องไม่สนับสนุนความรุนแรง ไม่ควรเอาสถาบันมาเป็นประเด็นของการต่อสู้ ทั้งการจาบจ้วงและการกล่าวหา
ควรจัดให้มีการใช้สื่อของรัฐอย่างเสมอภาค ให้สังคมทั้งประเทศได้รับทราบประเด็นและเหตุผลของแต่ละฝ่าย เมื่อสาธารณะเข้ามากำกับ การต่อสู้ก็จะสร้างสรรค์มากขึ้น การแพ้หรือชนะตัดสินกันด้วยความชอบธรรมที่พิสูจน์ต่อสังคม
(๒) มองในแง่ดี ในประวัติศาสตร์ของชาติใดชาติหนึ่งมักจะมีความติดขัดใหญ่ๆ ที่กว่าจะหลุดไปได้มีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก ในสหรัฐอเมริกากว่าจะมามีประธานาธิบดีโอบามาต้องผ่านสงครามกลางเมืองเรื่องเลิกทาส คนตายไปประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ คน เวียตนามหลายล้าน เขมรหลายล้าน จีนเป็นสิบล้าน ฯลฯ
ใน “มหาสยามยุทธ” ของการเผชิญหน้ากันใหญ่ขนาดนี้ เราคงไม่ต้องฆ่ากันตายเป็นเบือแบบในมหาภารตยุทธ และทำดีๆ อาจมีทางออกโดยไม่มีคนตายมากไปกว่านี้อีกแล้ว ดูให้ดีๆ อาจพบว่าคนไทยเป็นคนที่เจริญกว่าคนชาติอื่นเป็นอันมากก็ได้ ที่มีหัวใจสงสารผู้แพ้ ไม่ชอบการแตกหัก มักประนีประนอม
(๓) แต่ละฝ่ายทำอะไรดีๆ แล้วจะมีทางออกเอง เช่น
-คุณทักษิณ ยุติการเคลื่อนไหวทางการเมือง ไม่ส่งสัญญาณให้ พปช. และคนรักทักษิณทำอะไรต่อมิอะไร แต่ให้เขาเป็นอิสระ มีจิตสำนึก มีวิจารณญาณด้วยตนเองที่จะทำอะไรดีๆ
คุณทักษิณควรจะเลือกอยู่ในความทรงจำทางประวัติศาสตร์ว่าเป็นผู้ยุติการประหัตประหารครั้งใหญ่ใน“มหาสยามยุทธ”มากกว่าเป็นผู้จุดชนวนแห่งสงครามกลางเมืองระหว่างพี่น้องคนไทย คุณทักษิณเป็นคนเก่งที่หาได้ยาก หากเจริญสติและเกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตัวเอง (Transformation) อาจถึงขั้นเป็นบุคคลของโลกได้
-ทุกฝ่ายควรหาทางออกที่มีศักดิ์ศรีให้คู่ต่อสู้ ในสงครามเวียตนาม อเมริกาเป็นฝ่ายผิดที่ยกไปรบกับเขาถึงในบ้านและแพ้สงครามกองโจรในเวียตนามแต่อเมริกาแพ้เฉพาะสงครามกองโจรเท่านั้น ยังทรงมหิทธานุภาพที่จะบอมบ์เวียตนามให้ราบพนาสูรหรือทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ก็ได้ ฉะนั้น เวียต นามทั้งๆ ที่เกลียดอเมริกาแสนเกลียดก็หาทางออกให้อเมริกาอย่างมีศักดิ์ศรีเพื่อไม่ให้เสียหายมากไปกว่านั้น
เราคนไทยด้วยกัน ถึงอย่างไรๆ ในที่สุดก็ต้องหันกลับมาคืนดีเพื่อทำนุบ้านเมืองร่วมกัน ไม่ควรจะคิดทำลายล้างกันอย่างสุดๆ แต่หาทางออกให้คู่ต่อสู้อย่างมีศักดิ์ศรี
-กองทัพ เมื่อไม่ทำรัฐประหาร ย่อมมีบารมีที่ทุกฝ่ายจะรับฟังมาก ควรชักจูงส่งเสริมให้ทุกฝ่ายทำเรื่องดีๆ เช่น ดังที่กล่าวมาข้างต้นทุกข้อ สงครามสยามยุทธก็จะกลายเป็นแรงส่งให้ประเทศไทยเข้าสู่ยุคใหม่แห่งความลงตัวและเจริญอย่างแท้จริง ถึงกับเข้าสู่ยุคศรีอาริยะก็ได้
๕.วันแห่งการขอโทษอันยิ่งใหญ่ – วันแห่งการให้อภัยอันยิ่งยง (Grand Apology – Great Forgiveness)
เราคนไทยด้วยกัน จะอยู่ด้วยมลพิษทางจิตใจฝังแค้นไปชั่วกัปป์ชั่วกัลป์ไม่ได้ ถ้าเราได้ร่วมกันทำอะไรดีๆ เพื่ออนาคตของเราร่วมกัน จะเกิดความเชื่อถือไว้วางใจกัน (Trust) ความเชื่อถือไว้วางใจกันเป็นทุนอันยิ่งใหญ่ของชาติ ที่ซื้อไม่ได้ด้วยเงินแต่ร่วมกันสร้างได้ด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์
จนถึงวันหนึ่งเราทุกคนมีความมั่นใจและกล้าหาญพอที่จะกล่าวคำว่า“ผมขอโทษ” หรือ “ฉันขอโทษ” คำว่าขอโทษเป็นคำอันยิ่งใหญ่ที่คนที่มีจิตใหญ่เท่านั้นจะกล่าวได้ เมื่อมีการขอโทษ (Apology) สิ่งที่ตามมาคือการให้อภัย (Forgiveness) การขอโทษและการให้อภัยจะชำระล้างมลพิษทางจิตใจของทุกคนออกไป เหลือแต่ความใสสะอาดที่จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกันด้วยความปีติโสมนัส
ชาติที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นที่จะมีการขอโทษอันยิ่งใหญ่ และการให้อภัยอันยิ่งยงได้
การขอโทษและการให้อภัยจะเปิดพื้นที่ในหัวใจ
เมื่อพื้นที่ในหัวใจเปิด จะเกิดปาฏิหาริย์ในเรื่องที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้
วิกฤตสุดๆ เป็นโอกาสสุด ๆ ของคนไทยแล้วที่จะร่วมกันสร้างปาฏิหาริย์ออกจากภพภูมิเก่าๆ อันชำรุดทรุดโทรม ไปสู่ภพภูมิใหม่แห่งการพัฒนาที่เป็นสังคมการเมืองอาริยะประชาธิปไตย – ธรรมาธิปไตย ที่คนไทยจักมีศานติสุขถ้วนหน้าไปชั่วกาลนาน

Be the first to comment on "มหาสยามยุทธ"

Leave a comment

Your email address will not be published.