“มองแม่กลอง”

รายการ ทิศบ้าน ทางเมือง ตอน “มองแม่กลอง” ถูกกำหนดขึ้นมาโดยมี วัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอ ถึงท้องถิ่นตัวอย่าง จังหวัดสมุทรสงคราม ที่ถึงแม้จะมีความอุดมสมบูรณ์อย่างมาก ทั้งด้านการเกษตร และการประมง

จังหวัดเล็ก ๆ ที่ส่งภาษีให้กับรัฐบาล เป็นเงินมากที่สุดในประเทศ กลับถูกงบประมาณการพัฒนาของรัฐเข้ามาสร้างโครงการที่จะส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ อีกทั้งคนที่นี่ยังย้ายออกจากจังหวัด หรือไม่ก็ไปทำงานในโรงงานหันหลังให้การเกษตรอันสมบูรณ์ จนเรียกได้ว่าละล้าละลัง กับทิศทางของตน แต่ก็ยังพอมีความหวังอยู่บ้าง ทั้งเรื่องการรวมกลุ่มประชาคม และการเมืองภาคพลเมืองที่มุ่งเลือกคนดีโดยไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียง เหล่านี้คงเป็นบทเรียนร่วมกันของผู้ชมรายการทั้งประเทศ

Scoop “มองแม่กลอง” ออกอากาศเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2543 ทางสทท.11 ความยาว 13 นาที

Be the first to comment on "“มองแม่กลอง”"

Leave a comment

Your email address will not be published.