ย้ายกลับฐาน

“ย้ายกลับฐาน
ประจำวันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

     ช่วงใกล้หมดวาระ มีหลายเรื่องที่ผมต้องจัดการตนเองให้เรียบร้อย เมื่อวันศุกร์พาคนขับรถมาช่วยกันขนของกลับไปแล้ว โดยย้ายไปไว้ที่สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาหรือ LDI ซึ่งเป็นฐานทำงานเก่าแก่ดั้งเดิม ผมตั้งใจว่าจะช่วยทำงานให้มูลนิธิที่นั่นอีกสักสิบปีตามแต่กำลังและสังขารจะอำนวย

     ในช่วงนี้ผมยังคงมีภารกิจขององค์การที่สำคัญๆ ค้างอยู่บางอย่าง ซึ่งต้องปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย คือ (๑) การร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ทรงเสด็จมาเป็นองค์ประธานพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหญ่ไทยพีบีเอส ในวันที่ ๑๗ ก.ค. (๒) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายนัดสุดท้ายในวันที่ ๑๙ ก.ค. (๓) เป็นประธานการตัดสินผู้สมัครคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการ ส.ส.ท.รอบสุดท้าย ในวันที่ ๒๖ ก.ค.
หลังจากนั้นก็อาจยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่กรรมการไปก่อนอีกระยะหนึ่ง จนกว่ากรรมการนโยบายชุดใหม่จะได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาและเข้ามารับไม้ต่อ ถึงตอนนั้นหากมีอะไรที่จะให้ช่วย หรือมีเรื่องอะไรที่อยากบอกให้ทราบ ก็ขอเชิญได้ที่มูลนิธิข้างต้นนะครับ อย่างไรก็ตาม ผมยังคงเป็นสมาชิกสหกรณ์บริการอยู่ตามเดิม นอกจากนั้นผมยังคงเป็นเพื่อนไทยพีบีเอสและตั้งใจว่าจะคอยเฝ้าดูการเติบโตและช่วยสนับสนุนอยู่ภายนอกต่อไปอีกสักสิบเช่นกัน

ตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมา ผมเริ่มลงมือเขียนสรุปบทเรียนรู้ส่วนตัว ในฐานะที่เป็นกรรมการนโยบายส.ส.ท.มา ๔ ปีเต็ม ด้านหลักเป็นการสังเคราะห์ให้เป็นบทเรียนรู้ในชีวิตการทำงานของตัวเอง อีกด้านหนึ่งเพื่อเป็นการแชร์ประสบการณ์และมุมมองกับเพื่อนร่วมงานทุกระดับบ้างตามควรแก่กรณี นอกจากนั้นถ้าหากกรรมการชุดใหม่เห็นว่าเป็นประโยชน์ ผมก็จะถือเป็นการส่งผ่านงานไปในตัวครับ ทั้งหมดมีประมาณ ๒๐หน้า ผมจะนำลงไว้ในบล็อกแห่งนี้ทั้งฉบับ ถือเป็นการส่งท้าย
สวัสดีครับ

พลเดช ปิ่นประทีป

Be the first to comment on "ย้ายกลับฐาน"

Leave a comment

Your email address will not be published.