ระพีเสวนา การเรียนรู้เพื่อความเป็นไท

ระพีเสวนา การเรียนรู้เพื่อความเป็นไท

มีความยินดีขอเชิญร่วมวงระพีเสวนา ครั้งที่ 3/7
เรื่อง “สุขภาพทางเลือกเพื่อดุลยภาพแห่งชีวิต”
พฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552 เวลา 08.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

จัดโดยมูลนิธิระพี-กัลยา สาคริก

มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มาหาชน)
สถาบันอาศรมศิลป์
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 
ช่วงเช้า ร่วมฟังปาฐกถาและเสวนากับบรรดาคุณหมอทางเลือกหลากหลายแขนงของประเทศไทย ดำเนินรายการโดย อาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์
ช่วงบ่าย เข้าร่วม workshop “สถานีสุขภาพ” 8 สถานี ที่จะบอกวิธีเคล็ดลับวิธีการ “ฟัง” ร่างกายตัวเองอย่างไรให้เข้าใจ เพื่อการดูแลสุขภาพที่เหมาะสำหรับแต่ละคน
 
ค่าใช้จ่ายในการร่วมงาน 200 บาท สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ สถาบันอาศรมศิลป์ โทร 02-8630904 ต่อ 101, 102 หรือที่ http://www.rapeesewana.com/
 

Be the first to comment on "ระพีเสวนา การเรียนรู้เพื่อความเป็นไท"

Leave a comment

Your email address will not be published.