รางวัลเพชรกนก กนกนาคราช

รางวัลเพชรกนก กนกนาคราช เป็นรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรีแผ่นดิน บุคคล องค์กร ที่สร้างสมคุณงามความดี แก่สังคมและประเทศชาติ คุณหมอพลเดช ปิ่นประทีป ได้รับรางวัลเช่นกัน

 

Be the first to comment on "รางวัลเพชรกนก กนกนาคราช"

Leave a comment

Your email address will not be published.