ร่มโพธิ์ลานไทร แอลดีไอสแควร์ ศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์นี้ พบกับ “นักวิชาการสื่อสารเพื่อชุมชนท้องถิ่น”

“เพราะเชื่อว่า…สื่อเปลี่ยนแปลงโลกได้ เปลี่ยนแปลงสังคมได้ และเปลี่ยนคนได้”

แอลดีไอทีวี ตอนที่ 4 ขอเชิญพี่น้องข่ายงานประชาสังคม พบกับ ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ลีดเดอร์คนสำคัญในวงการสื่อสารสาธารณะ ผู้ที่มีบทบาทในการพัฒนาสื่อเพื่อชุมชนท้องถิ่น และหนึ่งในคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ด้านสื่อสารมวลชน จะมาบอกเล่าถึงสถานการณ์สื่อในปัจจุบัน ทิศทางในอนาคตของวิทยุชุมชน และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย รวมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์ที่คลุกคลีในวงการสื่อมาอย่างยาวนาน
และเปิดเผยความฝันที่มีต่อทีวีไทย
พบกันได้ที่ ร่มโพธิ์ลานไทร แอลดีไอสแควร์ ศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์นี้…..

Be the first to comment on "ร่มโพธิ์ลานไทร แอลดีไอสแควร์ ศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์นี้ พบกับ “นักวิชาการสื่อสารเพื่อชุมชนท้องถิ่น”"

Leave a comment

Your email address will not be published.